Programul de masterat “Managementul Proiectelor”

Singurul program masteral de managementul proiectelor din România acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Un program de masterat care își propune să formeze specialişti în managementul proiectelor, respectând standardele internaţionale în domeniu.

Masteratul în Management proiectelor are o pronunțată componentă aplicativă, fiind un program universitar esențialmente profesional.

Cursuri:

  • Managementul Proiectelor
  • Leadership și managementul echipei de proiect
  • Aplicații informatice pentru managementul proiectelor (Microsoft Project)
  • Management strategic
  • Managementul riscurilor
  • Managementul proceselor
  • Metode alternative de management de proiect (Agile, Scrum)
  • Strategii și tehnici de atragere a finanțării de la UE
  • Analiza financiară a proiectelor
  • Evaluarea și auditul proiectelor

Avantaje: Cursurile sunt organizate modular și se desfășoara seara. În construirea planului de învăţământ, se combină metodologiile clasice de management de proiect (”Waterfall”) cu cele alternative (”Agile”, ”Scrum”) şi cu abilităţi sociale (comunicare şi leadership în proiecte). Se pune un mare accent pe însușirea tehnicilor și instrumentelor specifice de inițiere, planificare, monitorizare, control și încheiere a proiectelor. Fiind un masterat acreditat de PMI GAC, atât programa de învățământ, cât și modul de predare respectă Project Management Body of Knowledge, considerat cel mai utilizat și apreciat standard de management de proiect pe plan internațional.

Descrierea programului:

Misiunea Masteratului Managementul proiectelor este de a contribui la profesionalizarea managementului de proiect în România atât prin formarea de specialişti în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cât și pregătirea specialiştilor în implementarea proiectelor cu finanțate privată, menite a contribui la dezvoltarea companiilor și a mediului de afaceri în general.

Profesorii masteratului sunt deopotrivă teoreticieni și practicieni în domeniul proiectelor și al managementului, ceea ce constituie un element de valoare adăugată, masteranzii fiind expuși unui evantai de lecții învățate și bune practici, pe care le pot transpune în propriile proiecte.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

Absolvenții masteratului se pot angaja ca manageri de proiect sau directori de proiect în diferite organizații și în diferite domenii, atât în sectorul profit, cât și în cel non-profit.
Absolvenții noștri coordonează proiecte în diferite domenii: construcții, IT, financiar-bancar, producție, retail, dezvoltarea resurselor umane, socio-cultural etc.
O altă posibilitate de angajare este în sectorul public, mai exact în unitățile care gestionează proiecte și programe finanțate de Uniunea Europeană (autorități de management, organisme intermediare, unități pentru implementarea proiectelor din administrația centrală și locală).

Testimoniale

Ce spun absolvenţii despre acest masterat

“Urmând cursurile Masteratului am fost plăcut surprins de actualitatea informațiilor, stilul de lucru mixt (individual și în echipă), precum și de nivelul lucrărilor ce trebuiau realizate.”-Setin Maganian, Co-Founder @Edutainment

“Am realizat rapid că materia este extrem de bine structurată și clară, că exercițiile au o aplicabilitate foarte mare și că programul este flexibil.” – Cristina Albani, Head of Internal Communications, Global Site – ‎Ericsson.

Taxa de şcolarizare pe an: 4.000 lei