Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Taxe

 

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Facultatea de Administraţie Publică

150 lei

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

150 lei

Facultatea de Management

150 lei

Facultatea de Ştiinţe Politice

 

150 lei/fiecare sesiune de pretestare

Candidații care se înscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

150 lei

 

Unde pot să achit taxa de înscriere?

1. În cont bancar, prin ordin de plată în contul:

Facultăţii de Administraţie Publică

Invatamant cu frecventa (IF)

Cont bancar: RO38BRDE445SV19964904450, deschis la BRD, filiala Victoria Bucureşti

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: IF

 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Invatamant la distanta (ID)

Cont bancar: RO77BRDE445SV12221584450, deschis la BRD, filiala Victoria Bucureşti

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: ID

 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice

Taxe învățământ ZI
Cont bancar: RO 83 CITI 0000 0008 25076042

Taxe învățământ ID şi IFR
Cont bancar: RO 52 CITI 0000 0008 25076018

Modalităţi de plată a taxelor

Plata taxei se poate face în numerar la CEC Bank (la orice oficiu CEC din ţara), fără nici un comision sau taxe suplimentare sau prin ordin de plată la orice bancă în conturile facultății deschise la Citibank. 

La CEC Bank este obligatoriu ca la completarea formularului de plată să se trecă codul numeric personal (CNP-ul din BI sau CI) şi denumirea contului colector. Pentru învăţământul de zi acesta este - cont colector SNSPA-ZI, iar pentru învâţământul ID/IFR - cont colector SNSPA-ID. 

Dacă taxa este achitată prin ordin de plată, este obligatorie completarea în câmpul DETALII a numelui studentului pentru care se efectuează plata.

Facultăţii de Management

Cont bancar: RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: SNSPA-FM / ZI  

 • taxa de înscriere la examenul de admitere

 

Facultăţii de Ştiinţe Politice

Cont bancar: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, deschis la BRD, filiala Victoria Bucureşti

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: pentru SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.

 • taxa înscriere la examenul de admitere

 

Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Cont bancar:  RO 47 BRDE 445SV14006984450 BRD Victoria

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • pentru SNSPA, DRIIE

 • taxa înscriere la examenul de admitere

2. La sediul facultății, odată cu depunerea dosarului de înscriere.

 


TAXA DE ÎNMATRICULARE

Facultatea de Administraţie Publică

100 lei

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

100 lei

Facultatea de Management

 

100 lei

Facultatea de Ştiinţe Politice

 

100 lei

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

100 lei

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.