Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Masterat: programe

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ  (IF)

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

Managementul sectorului publicPuterea executivă şi administraţia publicăSpaţiul public european

Dezvoltă competenţele şi abilităţile necesare tuturor celor care doresc poziţii de top management în sectorul public sau celor care doresc să aprofundeze specificul organizaţiilor publice. Programul beneficiază de acreditarea europeană EAPAA.

 

Se concentrează pe analiza juridică, administrativă şi economică a organizaţiei publice, fiind o alegere inspirată pentru toţi cei care doresc o specializare în administraţia publică.

 

Propune o aprofundare a studiului administraţiei europene din perspectiva a trei abordări distincte: ştiinţe administrative, economie, şi management şi relaţii internaţionale.

Studii administrative europeneManagementul sectorului public (cu predare în limba engleză)Drept şi guvernare europeană

Dezvoltă o abordare interdisciplinară a afacerilor europene, propunând analiza integrată a procesului integrării europene şi a consecinţelor sale la nivel national şi regional.

 

Destinat tuturor celor care doresc dezvoltarea de competenţe şi abilităţi pentru o carieră în sectorul public, la standarde europene. Curriculumul masteratului este flexibil, permiţând atât însuşirea de cunoştinţe fundamentale, cât şi o veritabilă specializare în managementul sectorului public.

 

Programul oferă o specializare în domeniul juridic al afacerilor publice şi al guvernării. Pregătirea pune accent pe disciplinele de drept public, intern şi comparat şi, complementar, pe disciplinele de economie şi management.

Dreptul colectivităţilor localeManagementul afacerilor publiceIntegritate publică şi politici anticorupţie

Programul oferă cunoștințe, abilități, competențe în domeniul Drept pentru administrația publică locală, necesare unor ocupații din sfera autorităților colectivităților locale, a puterii executive, a unor funcții și demnități care implică exercițiul puterii publice.

 

Un masterat interdisciplinar care are drept obiectiv principal asigurarea conexiunilor necesare dintre sectorul public şi sectorul privat. Pentru a răspunde exigenţelor pieţei muncii pregătirea masteranzilor are în vedere acoperirea unei largi palete de discipline, specifice domeniului ştiinţelor administrative, ştiinţelor juridice, şi ştiinţelor economice.

 Programul se adresează absolvenţilor de ştiinţe administrative, ştiinţe juridice şi ştiinţe economice şi sunt încurajate să participe la program şi persoanele din administraţia publică care au atribuţii de consilieri de etică, de control managerial intern, audit şi control, persoanele din sectorul privat, din companiile medii şi mari, listate la bursă sau societăţile de utilităţi, care îşi desfăşoară activitatea în compartimentele de conformitate, audit, control intern, corporate public affairs sau managementul calităţii.

 

Detalii despre admiterea la programele de masterat ale Facultăţii de Administraţie Publică, aici.

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

Comunicare şi relaţii publiceManagementul proiectelorPublicitate

Programul se adresează absolvenților de studii de licență din domeniul socio-uman care vor să se specializeze în domeniul general al relațiilor publice. Pentru absolvenții departamentelor de comunicare din alte facultăți, acest program diversifică și lărgește perspectiva, oferind aprofundarea abilităților către o formare adecvată pentru piața de comunicare. Absolvenților de studii de licență din alte profiluri, masteratul oferă o reprofesionalizare eficientă către domeniul comunicării.

 

Primul program masteral de managementul proiectelor din Europa Centrală şi de Est care este acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Urmarea programului masteral are ca beneficiu obtinerea de PDUs (Personal Development Units), necesare pentru mentinerea certificarilor internaţionale in management de proiect (PMP/CAPM).

 

Masteratul răspunde cerințelor de formare profesională din domeniul advertising-ului. Marea parte a cursurilor care asigură furnizarea de competențe practice în domeniu sunt ținute de specialiști consacrați în publicitate, care lucrează în agenții precum IAA România, Graffiti BBDO, McCann Erikson România, J. Walter Thompson, Storience.

Comunicare politică. Marketing politic şi electoralComunicare managerială şi resurse umaneManagement şi comunicare în afaceri

Masteratul Politic se adresează pasionaților de comunicare politică și marketing politic și electoral care doresc să facă din pasiunea lor o profesie. Permite familiarizarea şi înţelegerea fenomenului comunicării politice de astăzi, atât din spaţiul european, cât şi din cel american. Oferă oportunitatea de a derula cercetări şi analize proprii.

 

Se adresează celor care doresc dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane, permiţând dobândirea de cunoştinţe de specialitate caracteristice domeniului.

 

Îmbină baza teoretică necesară unei bune înţelegeri a proceselor de comunicare ce au loc în mediul de business cu exemplele reale, de bună practică, adaptate pieţei româneşti.

Comunicare audio-videoSocial media şi marketing on-lineBrand management şi comunicare corporatistă

Programul se adresează celor care doresc dezvoltarea unei cariere în televiziune, radio, producţie audio-video, managementul instituţiilor multimedia.

 Masteratul se adresează celor care doresc dezvoltarea unei cariere în Social media. Profilul masteratului este profesional (orientat nemijlocit către profesia de expert în social media).
 Lansat în 2009, a devenit deja un reper pe piaţa educaţională pentru formarea de profesionişti pregătiţi să îşi asume sarcini de brand manageri şi directori de produs.


Comunicare şi publicitate (cu predare în limba engleză)

Marketing, publicitate şi relaţii publice (cu predare în limba engleză)
Managementul proiectelor (cu predare în limba engleză)

Comunicare și Guvernanță Europeană (cu predare în limba engleză)

Programul oferă o rampă de lansare studenţilor care doresc să urmeze o carieră în domeniul publicităţii, relaţiilor publice, marketingului sau media. Toate cursurile se desfăşoară în limba engleză. 

Realizat în parteneriat cu University of Sheffield International Faculty, City College, cu scopul de a oferi programe educaţionale comune.

Se finalizează cu diplomă dublă acordată de Universitatea Sheffield şi de SNSPA.

 

Primul program masteral de managementul proiectelor din Europa Centrală şi de Est care este acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Urmarea programului masteral are ca beneficiu obtinerea de PDUs (Personal, Development Units), necesare pentru mentinerea certificarilor internaţionale in management de proiect (PMP/CAPM).

 

Disponibil exclusiv în limba engleză, masteratul oferă un program unic în România, cu un obiectiv ce corespunde exigențelor societății românești contemporane: formarea de specialiști în comunicare și guvernanță europeană.

 

Detalii despre admiterea la programele de masterat ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici.

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT

 

Management și branding corporativAntreprenoriat şi management strategicPrograms and Investments Management (cu predare în limba engleză)

Programul își propune să ofere participanților conceptele și instrumentele fundamentale soluționării problemelor cu care se confruntă strategiile din domeniul afacerilor și totodată modalitățile prin care companiile pot îmbunătății calitatea ofertelor și furniza unitate activităților de construire și management al protofoliului de brand.

 

Programul este conceput special pentru a dezvolta competențele de management şi antreprenoriat, astfel încât să fie relevant pentru cei interesați în cariere precum: antreprenoriat, business management, managementul IMM-urilor, innovation labs şi incubatoare de afaceri, corporate entrepreneurship, antreprenoriat social. Disciplinele care se studiază în cadrul acestui program acoperă atât spectrul managementului afacerilor, oferind participanților o imagine de ansamblu asupra domeniului și a instrumentelor necesare dezvoltarii companiei.

 

Programul propune o nouă calificare – Program Manager – pentru toţi cei care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile, cu scopul de a gestiona în mod eficient programe mari de dezvoltare sau de investiții.

 
Management and Digital Innovation / Management of Business, Innovation and Technology

Conceput pentru noua generație de antreprenori și afaceri, programul de masterat le oferă absolvenților de facultate, practicienilor și experților dintr-o varietate de domenii posibilitatea de a-și consolida cunoștințele și competențele necesare pentru un bun leadership, proces de inovare și decizie bazată pe gândire critică.

Program de masterat la finalul căruia absolvenții vor primi două diplome:

  • Diplomă în Management and Digital Innovation – SNSPA

  • Diplomă in Management of Business, Innovation and Technology – Universitatea Sheffield

 

Detalii despre admiterea la programele de masterat ale Facultăţii de Management, aici.

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

 

Ştiinţe politiceTeorie şi analiză politicăStudii fundamentale în sociologie

Programul formează specialişti în cercetarea de specialitate şi analiza politică; componentă aplicată oferă expertiză în cercetare cantitativă şi calitativă, cercetare comparată, competenţe de consultanţă şi asistenţă specializată instituţiilor guvernamentale, organizaţiilor neguvernamentale, partidelor politice.

 

Prin abordarea inter şi trans-disciplinară dezvoltă competenţe de cercetare empirică şi analiză teoretică în diferite abordări curente din ştiinţele politice şi sociale.

 

Deschide calea profesionalizării în domeniul sociologiei, permiţând o carieră academică sau de cercetare şi totodată conferind expertiza necesară pentru activitatea de cercetare specifică ştiinţelor sociale.

AntropologiePolitici, gen şi minorităţiDezvoltare regională şi cooperare internaţională

Fondat în urmă cu 15 ani, este cel mai longeviv și mai consecvent program de profil din România. Oferă absolvenţilor competenţe deosebite în analiza calitativă şi abordarea componentelor culturale ale activităţilor umane, de la anchetele politice la studiile de piaţă.

 

Înfiinţat în 1998, este primul masterat de profil din România. Are cele mai relevante şi cunoscute cercetări şi publicaţii de profil la nivel naţional. Se află în reţele europene şi americane de profil.

 

Realizat în cooperare cu Universitatea din Liège, cursurile se desfăşoară în limba română şi în limba franceză. Studenţii vor participa la stagii de specializare în ţară şi în străinătate organizate în colaborare cu instituţii publice şi private.

Management şi guvernareGuvernare şi societatePolitici publice şi integrare europeană

Programul se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze, pe de o parte, practicile şi conducerea organizaţională în contexte sociale, economice şi tehnice variate şi, pe de altă parte, modalităţile de gestionare a resurselor publice şi de rezolvare a problemelor sociale.

 Asigură profesionalizarea în domeniul problematicii instituţiilor politice şi al guvernării şi prin componenta aplicativă, participarea şi implicarea directă în procesele de administrare şi management al instituţiilor publice implicate în actul guvernării. Oferă competenţe pentru cei interesaţi de construirea unei cariere academice şi de cercetare şi oportunităţi pentru perfecţionarea profesională a celor care lucrează în domeniu.
Studii vizuale şi societate
Studii de muncă (cu predare în limba engleză)
Studii Roma

Organizat în parteneriat cu masterul de Fotografie şi Imagine Dinamică de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, îşi propune să ofere un program interdisciplinar de teorie și practica imaginii, explorând transformările istorice ale codurilor de reprezentare pentru a înțelege rolul pe care produsele vizuale îl ocupă în viața de zi cu zi.

 Urmăreşte pregătirea de specialişti cercetători şi practicieni în domeniul relaţiilor industriale şi de muncă. Programul se desfăşoară în limba engleză, masteranzii beneficiind de un curs special de limba engleză în semestrul I. 

Misiunea principală a masteratului este una aplicativă, urmărind formarea și perfecționarea experților în domeniul politicilor publice de incluziune socială, cu accent asupra cunoașterii și gestionării problemelor cu care se confruntă în prezent comunitățile de romi.

 

Masterate noi!


Detalii despre admiterea la programele de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, aici.

 

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI

INTEGRARE EUROPEANĂ

 

Relaţii internaţionale şi integrare europeanăAnaliza şi soluţionarea conflictelorPolitică şi economie europeană

Un program interdisciplinar care propune a dublă abordare a dinamicilor regionale şi internaţionale actuale: relaţii internaţionale ce oferă a perspectivă globală şi studii europene ce se concentrează pe nivelul regional. Se adresează celor care doresc să lucreze în organizaţii internaţionale.

 

Destinat celor interesaţi de managementul analizei de conflict, prevenirea conflictelor internaționale, reconstrucția post-conflict, analiza deciziei în perioade de criză, teoria relațiilor internaționale, precum și alte cursuri conexe analizei și soluționării conflictelor.

 

Programul se adresează celor care doresc aprofundarea informațiilor despre integrarea economică europeană, politicile UE și procesele specifice pe care aceastea le presupun, inclusiv managementul fondurilor structurale și de coeziune ale Uniunii Europene etc.

Evaluarea politicilor şi programelor publice europeneDiplomaţie şi negocieri internaţionaleStudii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană

Primul program de masterat oferit și acreditat în România prin care se urmărește pregătirea viitorilor experți în evaluarea politicilor publice și programelor europene.

 

Misiunea principală a programului de masterat este de a forma specialişti calificaţi în domeniul relaţiilor externe, acest segment de pe piaţa muncii fiind în plină expansiune şi diversificare. Acest program este adresat persoanelor care practică sau doresc să practice activităţi diplomatice şi de negociere internationale.

 

Se adresează absolvenţilor de studii superioare interesaţi de cercetarea proceselor şi a evoluţiei Uniunii Europene dintr-o perspectivă teoretică specifică şi celor care doresc să­-şi construiască expertiza pe zona teoretică a politicii internaţionale.

Studii Latino-Americane (cu predare în limba engleză şi în limba spaniolă)Securitate şi diplomaţie/Security and Diplomacy (cu predare în limba engleză)Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar (cu predare în limba engleză)

Primul program de acest gen din România,  își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să dobândească expertiză în problematica Americii Latine.

 Se adresează absolvențiilor de studii universitare de licență interesați de o carieră diplomatică sau în domeniul studiilor de securitate. Totodată programul este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală care au legături cu mediul afacerilor externe. 

Construit pentru a forma viitorii specialişti şi experţi în domeniul dezvoltării internaţionale şi ajutorului umanitar, programul oferă un parcurs practic şi integrat pe inserţia profesională a masteranzilor.

Modelul european: economia socială europeană
Adresat persoanelor care practică activităţi în domeniul economiei sociale sau celor care doresc să se implice şi/sau să dezvolte organizaţii cu vocaţie socială.

 

Detalii despre admiterea la programele de masterat ale Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, aici.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR)

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Puterea executivă şi administraţia publicăManagementul sectorului publicSpaţiul public europeanStudii administrative europene

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Comunicare şi relaţii publiceComunicare managerială și resurse umaneManagementul proiectelorManagement şi comunicare în afaceri

 

 

 

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.