Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Masterat: programe

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ  (IF)

FACULTATEA

PROGRAME DE MASTERAT

DESCRIERE

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

Managementul sectorului public

Dezvoltă competenţele şi abilităţile necesare tuturor celor care doresc poziţii de top management în sectorul public sau celor care doresc să aprofundeze specificul organizaţiilor publice. Programul beneficiază de acreditarea europeană EAPAA.

Admitere

 

Puterea executivă şi administraţia publică

Se concentrează pe analiza juridică, administrativă şi economică a organizaţiei publice, fiind o alegere inspirată pentru toţi cei care doresc o specializare în administraţia publică.

Admitere

 

Spaţiul public european

Propune o aprofundare a studiului administraţiei europene, din perspectiva a trei abordări distincte: ştiinţe administrative, economie şi management şi relaţii internaţionale.

Admitere

 

Studii administrative europene

Dezvoltă o abordare interdisciplinară a afacerilor europene, propunând analiza integrată a procesului integrării europene şi a consecinţelor sale la nivel national şi regional.

Admitere

Managementul sectorului public (cu predare în limba engleză)

Destinat tuturor celor care doresc dezvoltarea de competenţe şi abilităţi pentru o carieră în sectorul public, la standarde europene. Curriculumul masteratului este flexibil, permiţând atât însuşirea de cunoştinţe fundamentale, cât şi o veritabilă specializare în managementul sectorului public.

Admitere

Drept şi guvernare europeană

Cel mai nou program de masterat al Facultăţii de Administraţie Publică, oferă o specializare în domeniul juridic al afacerilor publice şi al guvernării. Pregătirea pune accent pe disciplinele de drept public, intern şi comparat şi, complementar, pe disciplinele de economie şi management.

 

Admitere

 

Dreptul colectivităţilor locale

Aceste programe de master sunt în lucru iar informaţii noi cu privire la organizarea lor obţineţi aici.

Managementul afacerilor publice

Integritate publică şi politici anticorupţie


 

FACULTATEA

 

PROGRAME DE MASTERAT

DESCRIERE

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Comunicare şi relaţii publice

Destinat celor are doresc aprofundarea cunoştinţelor de comunicare sau celor care, venind din domenii conexe, doresc o specializare în relaţii publice.

Admitere

 

Managementul proiectelor

Primul program masteral de managementul proiectelor din Europa Centrală şi de Est care este acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Urmarea programului masteral are ca beneficiu obtinerea de PDUs (Personal Development Units), necesare pentru mentinerea certificarilor internaţionale in management de proiect (PMP/CAPM).

Admitere

 

Publicitate

Acreditat IAA Worldwide. Astfel este sprijinită formarea studenţilor ca tineri profesionişti ai industriei de marketing şi comunicare şi li se deschide accesul către programe de internship disponibile exclusiv în universităţile afiliate acestui program educaţional.

Admitere

Comunicare politică. Marketing politic şi electoral

Permite familiarizarea şi înţelegerea fenomenului comunicării politice de astăzi, atât din spaţiul european, cât şi din cel american. Oferă oportunitatea de a derula cercetări şi analize proprii

Admitere

Comunicare managerială şi resurse umane

Se adresează celor care doresc dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane, permiţând dobândirea de cunoştinţe de specialitate caracteristice domeniului.

Admitere

Management şi comunicare în afaceri

Îmbină baza teoretică necesară unei bune înţelegeri a proceselor de comunicare ce au loc în mediul de business cu exemplele reale, de bună practică, adaptate pieţei româneşti.

Admitere

Comunicare audio-video

Se adresează celor care doresc dezvoltarea unei cariere în televiziune, radio, producţie audio-video, managementul instituţiilor multimedia.

Admitere

Social media şi marketing on-line

Se adresează celor care doresc dezvoltarea unei cariere în Social media.

 

Admitere

Brand management şi comunicare corporatistă

Lansat în 2009, a devenit deja un reper pe piaţa educaţională pentru formarea de profesionişti pregătiţi să îşi asume sarcini de brand manageri şi directori de produs.

Admitere

Comunicare şi publicitate (cu predare în limba engleză)

Se adresează viitorilor specialişti în comunicare şi publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere în mediul internaţional.

Admitere

Marketing, publicitate şi relaţii publice (cu predare în limba engleză)

Realizat în parteneriat cu University of Sheffield International Faculty, City College, cu scopul de a oferi programe educaţionale comune. Se finalizează cu diplomă dublă acordată de Universitatea Sheffield şi de SNSPA.

Mai multe detalii, aici.

Admitere

Managementul proiectelor (cu predare în limba engleză)

Primul program masteral de managementul proiectelor din Europa Centrală şi de Est care este acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Urmarea programului masteral are ca beneficiu obtinerea de PDUs (Personal Development Units), necesare pentru mentinerea certificarilor internaţionale in management de proiect (PMP/CAPM).

Admitere

Comunicare şi guvernanţă europeană (masterat în limba engleză)

Explorează rolul jucat de politicile europene, în general, şi de politica europeană de comunicare, în special, în dinamica socială, economică și culturală a Uniunii Europene.

Admitere

 

 

 

FACULTATEA

PROGRAM DE MASTERAT

DESCRIERE

MANAGEMENT

Management și branding corporativ

Programul își propune să ofere participanților conceptele și instrumentele fundamentale soluționării problemelor cu care se confruntă strategiile din domeniul afacerilor și totodată modalitățile prin care companiile pot îmbunătății calitatea ofertelor și furniza unitate activităților de construire și management al protofoliului de brand.

Admitere

Antreprenoriat şi management strategic

Programul este conceput special pentru a dezvolta competențele de management şi antreprenoriat, astfel încât să fie relevant pentru cei  interesați în cariere precum: antreprenoriat, business management, managementul IMM-urilor, innovation labs şi incubatoare de afaceri, corporate entrepreneurship, antreprenoriat social. Disciplinele care se studiază în cadrul acestui program acoperă atât spectrul managementului afacerilor, oferind participanților o imagine de ansamblu asupra domeniului și a instrumentelor necesare dezvoltarii companiei.

Admitere

Programs and Investments Management (cu predare în limba engleză)

Programul propune o nouă calificare – Program Manager – pentru toţi cei care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile, cu scopul de a gestiona în mod eficient programe mari de dezvoltare sau de investiții

Admitere

 

FACULTATEA

PROGRAME DE MASTERAT

DESCRIERE

ŞTIINŢE POLITICE

 

Ştiinţe politice

Programul formează specialişti în cercetarea de specialitate şi analiza politică; componentă aplicată oferă expertiză în cercetare cantitativă şi calitativă, cercetare comparată, competenţe de consultanţă şi asistenţă specializată instituţiilor guvernamentale, organizaţiilor neguvernamentale, partidelor politice.

Admitere

 

Teorie şi analiză politică

Prin abordarea inter şi trans-disciplinară dezvoltă competenţe de cercetare empirică şi analiză teoretică în diferite abordări curente din ştiinţele politice şi sociale.

Admitere

 

Studii fundamentale în sociologie

Deschide calea profesionalizării în domeniul sociologiei, permiţând o carieră academică sau de cercetare şi totodată conferind expertiza necesară pentru activitatea de cercetare specifică ştiinţelor sociale

Admitere

 

Antropologie

Oferă absolvenţilor competenţe deosebite în analiza calitativă şi abordarea componentelor culturale ale activităţilor umane, de la anchetele politice la studiile de piaţă

Admitere


Politici, gen şi minorităţi

Primul masterat de profil din România. Beneficiază de bibliotecă proprie şi de asistenţa Centrului de dezvoltare curriculară şi studii de gen Filia.

Admitere

 

Dezvoltare regională şi cooperare internaţională

Realizat în cooperare cu Universitatea din Liège, cursurile se desfăşoară în limba română şi în limba franceză. Studenţii vor participa la stagii de specializare în ţară şi în străinătate organizate în colaborare cu instituţii publice şi private

Admitere

 

Management şi guvernare

Se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze, pe de o parte, practicile şi conducerea organizaţională în contexte sociale, economice şi tehnice variate şi, pe de altă parte, modalităţile de gestionare a resurselor publice şi de rezolvare a problemelor sociale

Admitere

 

Guvernare şi societate

Asigură profesionalizarea în domeniul problematicii instituţiilor politice şi al guvernării şi prin componenta aplicativă, participarea şi implicarea directă în procesele de administrare şi management al instituţiilor publice implicate în actul guvernării

Admitere

 

Politici publice şi integrare europeană

Oferă competenţe pentru cei interesaţi de construirea unei cariere academice şi de cercetare şi oportunităţi pentru perfecţionarea profesională a celor care lucrează în domeniu

Admitere

 

Urbanism şi politici publice

Organizat în colaborare cu Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, programul este destinat absolvenţilor şi persoanelor interesate de dezvoltarea comunitară şi urbanistică.

Admitere

 

Politici publice şi societate civilă

Programul urmăreşte aprofundarea studiilor de licență sau din alte domenii prin obţinerea de competențe complementare, fiind prioritizate dobândirea cunoştinţelor de specialitate, dezvoltarea abilităților cognitive, dar şi capacităţile de cercetare ştiinţifică.Scopul este de a îmbunătăți rezultatele profesionale şi tehnice ale personalului cu studii superioare angajat în sectorul penitenciar.

Admitere

 

Studii vizuale

Oferă un program interdisciplinar de analiză şi construcţie a imaginilor publice din domenii diferite ale vieţii sociale, insistînd asupra dimensiunii aplicative a discursului vizual.

Admitere


Studii de muncă

Urmăreşte pregătirea de specialişti cercetători şi practicieni în domeniul relaţiilor industriale şi de muncă. Programul se desfăşoară în limba engleză, masteranzii beneficiind de un curs special de limba engleză în semestrul 1.

Admitere

 

 

 

DEPARTAMENTUL

PROGRAME DE MASTERAT

DESCRIERE

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

 

Relaţii internaţionale şi integrare europeană

Se adresează celor care doresc să studieze aprofundat și să-și îmbunătățească informațiile privind marile teme ale politicii mondiale, teoria relațiilor internaționale, instituții și politici ale Uniunii Europene, structuri și organizații politice ale UE etc.

Admitere

 

Analiza şi soluţionarea conflictelor

Destinat celor interesaţi de managementul analizei de conflict, prevenirea conflictelor internaționale, reconstrucția post-conflict, analiza deciziei în perioade de criză, teoria relațiilor internaționale, precum și alte cursuri conexe analizei și soluționării conflictelor.

Admitere

 

Politică şi economie europeană

Pentru care doresc aprofundarea informațiilor despre integrarea economică europeană, politicile UE și procesele specifice pe care aceastea le presupun, inclusiv managementul fondurilor structurale și de coeziune ale Uniunii Europene etc.

Admitere

 

Evaluarea politicilor şi programelor publice europene

Unicul program de masterat oferit și acreditat în România prin care se urmărește pregătirea viitorilor experți în evaluarea politicilor publice și programelor europene.

Admitere

 

Diplomaţie şi negocieri internaţionale

Misiunea principală a programului de masterat este de a forma specialişti calificaţi în domeniul relaţiilor externe, acest segment de pe piaţa muncii fiind în plină expansiune şi diversificare. Acesta este adresat persoanelor care practică sau doresc să practice activităţi diplomatice şi de negociere internationale.

Admitere

 

Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană

Se adresează absolvenţilor de studii superioare interesaţi de cercetarea proceselor şi a evoluţiei Uniunii Europene dintr-o perspectivă teoretică specifică şi celor care doresc să­-şi construiască expertiza pe zona teoretică a politicii internaţionale

Admitere

 

Modelul european: economia socială europeană

Adresat persoanelor care practică activităţi în domeniul economiei sociale sau celor care doresc să se implice şi/sau să dezvolte organizaţii cu vocaţie socială

Admitere

Studii Latino-Americane

Primul program de acest gen din România,  își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să dobândească expertiză în problematica Americii Latine.

Admitere

 

Securitate şi diplomaţie/Security and Diplomacy (cu predare în limba engleză)

Se adresează absolvențiilor de studii universitare de licență interesați de o carieră diplomatică sau în domeniul studiilor de securitate. Totodată programul este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală care au legături cu mediul afacerilor externe

Admitere

Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar (cu predare în limba engleză)

Construit pentru a forma viitorii specialişti şi experţi în domeniul dezvoltării internaţionale şi ajutorului umanitar, programul oferă un parcurs practic şi integrat pe inserţia profesională a masteranzilor

Admitere

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR)

FACULTATEA

PROGRAME DE MASTERAT

 

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Puterea executivă şi administraţia publică

Admitere

Managementul sectorului public

Admitere

Spaţiul public european

Admitere

Studii administrative europene

Admitere

 

 

 

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Comunicare şi relaţii publice

Admitere

Comunicare managerială și resurse umane

Admitere

Managementul proiectelor

Admitere

Management şi comunicare în afaceri

Admitere

 

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.