Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Acte necesare pentru înscrierea la STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere


Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează:

 • diploma de licenţă (în original sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2016;

 • certificatul de naştere, în copie legalizată;

 • buletin de identitate / carte de identitate (copie xerox);

 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie legalizata, daca este cazul);

 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, în care apare menţiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

 • chitanța doveditoare a plăţii taxei de înscriere

 • 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

 • dosar plic

 • fişă tip de înscriere

 • Curriculum Vitae

 • eseul academic (conform cu cerinţele fiecărei facultăţi)

În atenţia candidaţilor!
Având în vedere prevederile Art.2 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016, candidaţii pot depune, la înscrierea la concurs, fotocopii (xerox) ale actelor solicitate, urmând ca acestea să fie certificate în momentul înscrierii efective. Pentru această procedura candidaţii vor prezenta OBLIGATORIU şi documentele în original.
La înmatriculare în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, care au depus actele certificate conform OUG nr. 41/2016, vor completa dosarul conform cerinţelor legale în vigoare, respectiv actul de studii în original, la prima opţiune (loc cu finanţare de la buget).

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 2.
(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.  
(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte. 

Admitere pentru românii de pretutindeni, aici.

Informaţii suplimentare: consultaţi site-urile facultăţilor

Condiţii de înscriere la programele de masterat cu frecvenţă ale Facultăţii de Administraţie Publică

Condiţii de înscriere la programele de masterat cu frecvenţă ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice

Condiţii de înscriere la programele de masterat cu frecvenţă ale Facultăţii de Management

Condiţii de înscriere la programele de masterat cu frecvenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Politice

Condiţii de înscriere la programele de masterat ale Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană


©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.