Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Licenţă: specializări

Studii universitare de licenţă: specializări

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este o instituţie publică de învăţământ superior, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat. SNSPA are un portofoliu complex, format din nouă programe de studii universitare de licenţă, 52 de programe de studii universitare de masterat şi patru domenii de doctorat.

Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de 180 de credite de studiu transferabile, conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS).

 

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Profesionalism, Inovaţie şi Talent sunt cele trei cuvinte cheie ce caracterizează Facultatea de Administraţie Publică; o facultate activă, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi serviciului aflat în interesul cetăţeanului. O facultate în care fiecare student(ă) devine membru dinamic al unei comunităţi ce valorizează competiţia, dar crede în munca în echipă. Scopul central al facultăţii este formarea actualilor şi viitorilor funcţionari publici din administraţia publică centrală şi locală. De asemenea, efectuează studii şi cercetări ştiinţifice în domeniul administraţiei publice, colaborând cu organisme naţionale şi internaţionale.
Specializare Administraţie  publică Specializare Administraţie europeană
Discipline: Drept administrativ • Dreptul muncii şi securităţii sociale • Drept financiar şi fiscal • Administrarea finanţelor publice şi a bugetului • Concepte fundamentale în sociologie • Managementul serviciilor publice • Răspunderea penală în administraţia publică • Contabilitatea instituţiilor publice • Elemente de drept şi administrarea afacerilor • Contencios
administrativ • Psihosociologia conducerii • Tehnici şi metode de elaborare a deciziei publice • Etică şi transparenţă • Deontologia funcţionarilor publici • Politică şi administraţie publică • Dezvoltare şi planificare urbană • Comunicare în administraţia publică • Management strategic •
 

Discipline: Drept administrativ european • Economie europeană • Bazele guvernării europene • Spaţiul Social European • Decizia în Uniunea Europeană • Economia afacerilor publice • Politici publice europene • Politici de buget şi fiscalitate în Uniunea Europeană • Dezvoltare regională şi fonduri structurale • Comunicare intracomunitară • Audit şi control financiar în UE • Identitate europeană • Managementul proiectelor europene •

 

 ADMITERE


 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) este o instituţie prestigioasă, dinamică, care s-a afirmat ca o şcoală de comunicare de renume. FCRP încurajează şi susţine excelenţa academică în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice, atât în programele de studii, cât şi în cercetarea în aceste domenii. Facultatea promovează iniţiative de colaborare cu organizaţii de comunicare şi publicitate, derulează proiecte de cercetare şi programe de studii doctorale şi de masterat comune cu universităţi de renume din străinătate, ceea ce contribuie la prestigiul şi la creşterea vizibilităţii FCRP în mediul academic şi în cadrul industriei de profil. Eforturile continue ale facultăţii se concentrează pe derularea unor programe de studii de înaltă calitate, în care metode creative şi inovative de predare sunt utilizate în beneficiul studenţilor.
Specializare Comunicare şi Relaţii Publice Specializare Publicitate
Discipline: Teoria comunicării • Filosofia comunicării • Tehnici de cercetare şi redactare în ştiinţele sociale • Imagologie • Introducere în relaţii publice • Conflicte şi comunicare în secolul XX • Geopolitică şi globalizare • Redactare academică • Metode de cercetare în ştiinţele sociale • Tehnici şi strategii de relaţii publice • Tehnici de redactare în relaţiile publice • Semiotică. Teorii ale limbajului • Istoria comunicării • Publicitate şi reclamă • Retorică şi teoria argumentării • Conceperea şi elaborarea ziarului • Comunicare audio-vizuală • Mass media şi societatea • Managementul proiectelor • Campanii de relaţii publice • Gestionarea crizelor de imagine • Istoria comunicării politice • Imaginea publică a liderilor şi a instituţiilor • Arta / Tehnica discursului public • 

Discipline: Tehnici şi strategii de relaţii publice • Tehnici de redactare în publicitate • Managementul agenţiilor de publicitate • Comportamentul consumatorului şi comunicare persuasivă • Marketing internaţional • Semiotică • Teorii ale limbajului • Campanii de publicitate • Cultură şi comunicare • Planificarea în publicitate • Creaţie publicitară • Publicitate în media tipărite • Publicitate în media audio-vizuale • Publicitate în media digitale • Retorică publicitară •

 

 ADMITERE

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT

Facultatea de Management, cea mai tânără structură din cadrul SNSPA, îşi asumă rolul de a pregăti tinerii care îşi doresc o carieră în structurile de conducere ale organizaţiilor, în practica și consultanța de afaceri și management. Experiența pe care profesorii o aduc cu ei în sala de curs nu este doar aceea a unor excelenți dascăli, ci a unor profesioniști care au contact permanent cu mediul de afaceri, în calitate de practicieni sau traineri. Cunoștințele și abilitățile necesare pentru dezvoltarea profesională rapidă a absolvenților facultății sunt asigurate nu numai în contextul cursurilor și al stagiilor de practică oficiale, ci și în cadrul unor proiecte studențești dinamice, inedite pentru spațiul academic din România. Activitatea academică și proiectele de amploare ale facultății și ale studenților acesteia sunt susținute de mediul de afaceri, prin parteneriatele pe care facultatea le are.
Specializare Management
Discipline: Comunicarea externă a firmei • Fezabilitatea afacerilor • Managementul serviciilor • Managementul resurselor umane • Managementul proiectelor • Managementul producţiei • Analiză economico-financiară • Managementul IMM-urilor • Managementul inovării • Strategii de piaţă ale firmei • Plan de afaceri • Teoria organizaţiilor • Teorii şi modele de afaceri • Tehnici de promovare în afaceri • Bazele marketingului • Managementul riscurilor • Leadership-ul în organizaţiile moderne • Protocol în afaceri • Afaceri pe Internet • Politici de sponsorizare • Tehnici de negociere în afaceri •  Comportamentul consumatorului • Etica în afaceri • Bazele contabilităţii •

 

  ADMITERE

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Facultatea de Ştiinte Politice este una dintre cele mai mari facultăţi de ştiinţe politice din România. Prin programele de studiu oferite şi activitatea de cercetare desfăşurată, Facultatea de Ştiinţe Politice îşi propune să dezvolte disciplina ştiinţelor politice şi a celor conexe dar şi valorile democratice şi civice ale societăţii româneşti. Personalul academic al Facultăţii are o pregătire multi-disciplinară asigurând un suport de calitate programelor de studii. Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice sunt apreciaţi pentru pregătirea solidă şi setul de abilităţi profesionale şi sociale deţinut şi actualmente lucrează atât în ţară cât şi în străinătate.
Specializare Ştiinţe Politice Specializare Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Discipline: Concepte Fundamentale în Ştiinţele Politice • Instituţii Politice • Teoria Alegerii Raţionale • Partide şi Sisteme Electorale • Politici Publice • Introducere în Relaţiile Internaţionale • Introducere în Studiile Europene • Filosofie Politică • Teorii Politice Contemporane • Metode de Cercetare Socială şi Politică • Politică Comparată • Teoria Democraţiei • Istoria Gândirii Social Politice •

 

Discipline: Teme Actuale ale Politicii Mondiale • Politică Externă şi Diplomaţie • Politicile Comunităţilor Europene • Politică Europeană • Societate şi Politică în Europa • Naţiuni şi Minorităţi • Multiculturalism şi Valori Democratice • Studii Regionale • Politică Comparată • Organizaţii Internaţionale • Construcţie Europeană • Instituţiile Uniunii Europene •

Specializare Sociologie Specializare Psihologie

Discipline: Concepte Fundamentale în Ştiinţele Politice • Instituţii Politice • Comunicare Socială • Sociologie Politică • Stratificare Socială • Mobilitate şi Migraţie • Metodologia Anchetei • Antropologie • Statistică Socială • Sociologie Economică • Analiză Electorală • Schimbarea Socială • Devianţă şi Control Social • Sociologia Cotidianului • Societăţi şi Culturi din Africa şi Asia • Introducere în Relaţiile Internaţionale • Introducere în Studiile Europene • Comunităţi Sociale • Sociologie Vizuală • Sociologia Sportului •

 

Discipline: Istoria Psihologiei • Metodologia Cercetării în Ştiinţele Sociale • Practică în Cercetarea Psihosocială • Psihologia Comunicării • Bazele Teoretice ale Evaluării Psihologice • Psihologia Dezvoltării • Informatică şi Statistică în Psihologie • Neuropsihologie • Testarea psihologică • Psihologia sănătăţii • Psihologie experimentală. Analiza datelor • Psihologie organizaţională şi a munci • Psihologie clinică • Psihologia socială • Teorii şi evaluare a personalităţii • Evaluarea psihologică în resurse umane • Evaluarea performanţelor profesionale • Psihologia reclamei •

 

 ADMITERE

 

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.