Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Probe de concurs

STUDII DE LICENŢĂ  ADMITERE 2017

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DOMENIUL DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

FORMA DE CONCURS

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (IF)

80% nota obţinută la examenul de admitere*
*Examen scris(examen tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere:
20% media examenului de bacalaureat

Administraţie europeană (IF)

 

Administraţie publică (ID)

 

80% media examenului de bacalaureat

20% nota obţinută la eseul scris şi depus de candidat (a) în dosarul de concurs

 

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

DOMENIUL DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

FORMA DE CONCURS

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice (IF)

Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română; Istorie; Psihologie; Economie.

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Publicitate are loc simultan.


Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidaţi cu note egale.

Publicitate (IF)

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT

DOMENIUL DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

FORMA DE CONCURS

Management

Management (IF)

65% nota obţinută la Examen scris (tip grilă)*

* Test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Română (Gramatică), Logică, Limba Engleză sau Matematică.

35% media de la bacalaureat

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

DOMENIUL DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

FORMA DE CONCURS

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice (IF)

Admiterea la specializările  Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene se face prin examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie sau Matematică.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)

Sociologie

Sociologie (IF)

Admiterea la specializările Sociologie și Psihologie se face în cele două sesiuni de pretestare pe baza a două criterii de evaluare:

  • Interviu: susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare și se notează cu admis/respins.

  • Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

Psihologie

Psihologie (IF)

E


* IF-Învatamânt cu frecvenţă

** ID- Învatamânt la distanţă

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.