Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Facilităţi

 

Facilităţile oferite de SNSPA pentru studenţi permit studiul în condiţii moderne şi potrivite aprofundării specializărilor alese.

 

Noul sediu al SNSPA

(Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Management, Facultatea de Științe Politice, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană)

Adresă: Bd. Expoziţiei nr. 30 A , sector 1, București

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noul sediu al SNSPA este situat în zona de N-NV a Capitalei, în vecinătatea Complexului Expozițional ROMEXPO. Clădirea, al cărei regim de înălţime este 2S+P+8E, cuprinde întreaga structură administrativă a instituţiei, precum și decanatele facultăţilor. Studenţii și cadrele didactice ale SNSPA  beneficiază de un spaţiu modern de învăţare, în care au loc și evenimente, congrese, workshop-uri etc.

Clădirea dispune de 3 amfiteatre cu o capacitate de 228 locuri fiecare, numeroase săli de curs şi seminar, 3 laboratoare de IT, o bibliotecă cu sală de lectură și bibliotecă electronică, parcaj pentru autoturisme, biciclete și motociclete.

Clădirea este prevăzută cu două lifturi interioare normale și două lifturi rezistente la foc, cu un lift pentru cărţi și un lift panoramic, de exterior.

 • Laboratoare IT, cu acces gratuit la Internet. Oferă studenţilor posibilitatea să redacteze referate, să realizeze proiecte, să consulte resursele offline și online etc.

 • Laborator multimedia. Dotat cu aparatură audio-video lineară și digitală de ultimă generaţie.

 • Laborator interdisciplinar. Dotat cu un sistem integrat de clasă virtuală, a fost realizat în colaborare cu Ministerul Educaţiei. Are șase sisteme de videoconferinţă, tablă electronică interactivă, consolă interactivă și sisteme de videoproiecţie

 • Laboratoare de limbi străine. Cursurile de limbi străine se desfășoară în laboratorul special amenajat, cu ajutorul mijloacelor de învăţare moderne: materiale audiovideo, CD interactiv, cursuri tipărite la edituri de prestigiu.

SNSPA by Drone


Biblioteca SNSPA

Adresă: Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, parter

Biblioteca SNSPA are în patrimoniu un fond de carte, din literatura de specialitate română și străină, de aproximativ 17000 de titluri, într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi disciplinele din planurile de învăţământ, din care cel puţin 30% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute la nivel național și la edituri cu prestigiu internațional.

Studenţii SNSPA au acces la Biblioteca SNSPA pe baza cardului de acces. Acest card poate fi obținut în urma completării unui formular de înregistrare pe pagina catalogului online.

Studenţii SNSPA au acces la Biblioteca SNSPA pe baza carnetului de student.

Sala de lectură are o capacitate de 60 de locuri.


 • Baze de date electronice

Comunitatea academică a SNSPA beneficiază de accesul la resurse de informare și documentare științifică în format electronic.e


 

Cazare

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) pune la dispoziţia studenţilor un număr de aproximativ 550 locuri în căminele proprii.
 
Complex Băneasa                                                 
Adresa: Strada Biharia, Nr. 12, Sector 1, București
Complexul Băneasa este compus din două cămine: B1 (178 locuri) și B2 (150 locuri). Căminele sunt formate din camere cu 4 locuri. Camerele dispun de mobilier într-o stare foarte bună, acces la internet (inclus în prețul de cazare), mașini de spălat, sala de lectură etc. În căminul B1 grupurile sanitare sunt comune, iar în B2 fiecare cameră dispune de grup sanitar propriu. De asemenea, la fiecare etaj există un oficiu pentru prepararea hranei.
 
Cămin Grup Şcolar Energetic
Adresa: Aleea Giurgiului, Nr. 5, sector 5
Căminul dispune de aproximativ 170 de locuri de cazare. Căminul dispune de camere cu 2 locuri. Camerele dispun de mobilier într-o stare foarte bună, acces la internet, mașini de spălat, sala de lectură, bucătărie etc. De asemenea, fiecare cameră dispune de grup sanitar propriu.

Cămin Universitatea Română-Americană
Adresa: Bd. Expoziţiei, nr. 1B, Sector 1, Bucureşti
În septembrie 2015, în urma unui parteneriat semnat între cele doua universităţi, aproximativ 40 de studenţi din SNSPA vor putea fi cazaţi în căminul Universităţii Româno-Americane.

Detalii legate de cazare, aici.

Burse


 • Burse acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, conform legii

  Bursa de performanţă ştiinţifică

  Se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii, în activitatea de cercetare ştiinţifică.

   

  Bursa de studiu

  Se acorda studenților integraliști, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50.

  Bursa de excelenţă

  Se acordă studenţilor pentru merite deosebite (ştiinţifice, culturale, sportive, organizatorice)

  Bursa de ajutor social

  Media minimă de la care se pot depune dosarele de bursă este 7,50.

  Bursa de merit

  Se acordă studenţilor integralişti care au obţinut minimum media 9,75 în semestrul/anul universitar precedent.

  Bursă ocazională de ajutor social

  Se acordă în următoarele situaţii: deces, sarcină, ajutor pentru îmbrăcăminte (conform H.G. 558/1998). Aceasta se acordă semestrial, în cuantum cel puţin egal cu bursa de ajutor social, dar nu poate depăsi cuantumul a doua burse de ajutor social şi poate fi cumulată cu orice altă categorie de bursă.

   

Mobilităţi internaţionale

Programul ERASMUS+ reprezintă şansa de a trăi o experienţă unică în viaţa de student, într-o universitate parteneră din afara ţării şi de a obţine o recunoaştere a perioadei de studiu realizate.

Pot participa la programul ERASMUS+ studenţii care au absolvit primul an de studiu. Durata studiilor în străinătate pentru studenţii ERASMUS cuprinşi în programul de mobilitate este de minimum 3 luni şi de maximum 12 luni.


 • Avantaje:

  • Studenţii ERASMUS sunt scutiţi de plata taxelor de studii la universitatea gazdă.

  • Creditele transferabile obţinute în urma mobilităţilor sunt recunoscute de către universităţile din care provin studenţii.

  • Bursele naţionale acordate studenţilor de către universitatea de origine vor continua să fie plătite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu în străinătate.

  Detalii, pe erasmus.snspa.ro

SNSPA are 60 de acorduri cu universităţi de prestigiu din spaţiul european. Universități Partenere


Consiliere

Contact: cecop@snspa.ro

Website: cecop.snspa.ro

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP) al SNSPA deserveşte toate structurile academice din SNSPA şi urmăreşte completarea actului educativ prin stabilirea unor relaţii intercomunitare, implicarea studenţilor în activităţi exterioare mediului academic clasic şi oferirea de consiliere şi orientare profesională. CeCOP-ul îşi propune îmbunătăţirea perspectivelor de angajare pe piaţa muncii a studenților/absolvenților Școlii Naționale și facilitarea accesului studenţilor la programe de internship, voluntariat, în cadrul diverselor instituţii şi organizaţii partenere sau interesate. Centrul se preocupă și de informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie formală, nonformală şi informală desfăşurate în ţară şi în străinătate, dar și de promovarea ofertei academice şi a imaginii SNSPA spre publicul larg şi către alte instituţii de învăţământ.

Principalele obiective ale CeCOP sunt:

 • Oferirea de servicii de consiliere (inclusiv academică) şi orientare în carieră pentru studenţii SNSPA;

 • Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare a studenţilor SNSPA;

 • Creşterea performanţelor academice şi o mai bună integrare în viaţa academică internă şi internaţională;

 • Facilitarea accesului studenţilor la programe de internship şi de voluntariat, în cadrul diverselor instituţii publice şi organizaţii partenere şi interesate;

 • Informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie formală, non-formală şi informală desfăşurate în ţară şi în străinătate;

 • Promovarea ofertei academice şi a imaginii SNSPA către publicul larg și în rețele parteneriale.

 

Tutoriat

Pentru a facilita procesul de adaptare a studenţilor din anul I la viaţa studenţească, studenţii SNSPA din anul I beneficieză de sprijinul tutorilor care le oferă informaţii cu privire la cursuri, seminarii, activităţi din SNSPA şi chestiuni administrative de care orice student din anul I are nevoie. Tutoriatul se desfăşoară pe întreg parcursul anului universitar.

Tutorele îi ajută pe boboci să se cunoască mai bine astfel încât fiecare dintre ei să se integreze cât mai uşor în grupa din care face parte. De asemenea, tutorii îi informează pe cei din anul I cu privire la drepturile şi obligaţiile studenţilor, oportunităţile oferite de Procesul Bologna, Programul ERASMUS, oportunităţi şi proiecte ale universităţii etc. Înainte de începerea unui nou an universitar, CeCOP se ocupă de pregătirea şi instruirea studenţilor SNSPA din anii II, III şi master, implicaţi benevol în derularea programului. Candidaţi pentru activitatea de tutoriat sunt recrutaţi în urma unui interviu în care aceştia îşi vor dovedi capacităţile de comunicare şi buna cunoaştere a diverselor aspecte legate de viaţa academică specifică facultăţii la care studiază.

 

Editura Comunicare.ro a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice

Editura Comunicare.ro a intrat pe piaţa de carte în anul 2000, într-un spaţiu editorial foarte dens. A început prin a edita cursuri universitare pentru stu­denţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, dar foarte curând interesul publicului a determinat extinde­rea spre zona traducerilor. Astăzi, cititorii se pot întâlni cu o serie de autori fundamentali şi cu cărţi esenţiale în domeniul ştiinţelor socio-umane apărute în Editura Comu­nicare.ro.

Unul dintre princi­palele obiective ale editurii este acela de a reconfigura pentru publicul românesc domenii care nu au fost abor­date până acum în mod sistematic – teoria comunicării, analiza publicitară, rela­ţiile publice şi studiul mass media –, recuperând momen­tele cele mai importante de reflecţie teoretică.

 • Titlurile Editurii Comunicare.ro sunt organizate în cinci colecţii: „Cultura comu­nicării“, „Spaţiul public“, „Imagine, strategie, media“, „Cursuri universitare“ şi „Câmpul cunoaşterii“.

  Activităţi şi evenimente pentru studenţi

  SNSPA Internship Fair

  SNSPA  Internship  Fair  (SIF)  este  o  iniţiativă  a  Centrului  de  Consiliere  şi  Orientare Profesională (CeCOP) având ca scop facilitarea accesului studenţilor SNSPA la internshipuri specifice specializării lor, ceea ce se traduce prin practicarea fundamentelor teoretice furnizate de universitate, dar și dezvoltarea unor competențe conexe necesare în cariera viitoare și pe piața muncii. SIF este un proiect dedicat tuturor studenţilor SNSPA, dar şi celor din cadrul altor universităţi şi reuneşte organizaţii, companii şi agenţii  care  îşi  prezintă  oferta  de  internshipuri  studenţilor  interesaţi  de  noi  oportunităţi  în construirea carierei în Administraţie Publică, Comunicare, Publicitate, Management, Marketing, Relaţii Publice sau Ştiinţe Politice.  În  acelaşi  timp se desfăşoară workshopuri şi sesiuni de discuţii ce au  ca scop  informarea şi facilitarea pregătirii  studenţilor pentru construirea unei cariere pe viitor.

  Astfel, studenţii au oportunitatea de a  aplica pentru poziţiile de internship de care sunt interesaţi,  de a interacţiona în mod direct cu angajatorii, asociaţiile şi ONG-urile, au posibilitatea de a participa la programe de dezvoltare: training-uri, workshop-uri şi avantajul de a primi consiliere şi orientare în carieră.

  Cinepolis

  Cinepolis este un club de vizionare de filme politice urmate de dezbateri. Este o formă de învățare alternativă și informală. În fiecare vineri, studenţii SNSPA pot viziona filme de excepţie, care abordează teme sociale, de interes pentru pregătirea tinerilor. Fiecare proiecție de film este urmată de o dezbatere, publicul fiind invitat să intre în dialog cu invitaţi speciali.

  OnCOMMUNICATION

  OnCommunication reprezintă o serie de întâlniri inspiraţionale care își propune să-i aducă faţă în faţă pe actualii profesioniști ai industriei de comunicare și pe viitorii practicieni din comunicare. Printre invitaţi s-au numărat Adrian Boţan, VP Creative Excellence CEE, McCann Worldgroup, director de creaţie în cadrul 23 Communication Ideas, parte a grupului Leo Burnett.

  BizMasters

  BizMasters reprezintă o platformă de evenimente (conferinţe profesionale şi workshop-uri) susţinute de experţi din mediul de afaceri şi organizate de studenţii Facultăţii de Management. Până în prezent, sub umbrela BizMasters au fost organizate opt manifestări de succes, pe teme diferite de afaceri, cu invitaţi antreprenori sau manageri din companii multinaţionale de top.

  Detalii pe www.facultateademanagement.ro, secţiunea BizMasters.

  Let΄s Share!

  Acţiunea caritabilă Let΄s Share!, organizată de Facultatea de Management,  lansează anual, în preajma sărbătorilor de iarnă, o campanie de colectare de cărți, haine, jucării şi dulciuri, precum și o campanie de realizare de produse hand-made. Toate obiectele adunate sunt vândute în luna decembrie iar fondurile obținute sunt donate copiilor orfani. La această acțiune pot contribui toți studenții și cadrele didactice din SNSPA.

  The Great Business Challenge

  The Great Business Challenge este un concurs naţional pe teme de afaceri, pe bază de brief real primit de la partenerii Facultăţii de Management. Concursul se adresează tinerilor înscrişi la o formă de învăţământ superior public sau privat (licenţă, master, doctorat), indiferent de specializarea urmată. Scopul principal al concursului este de a dezvolta aptitudinile tinerilor în domeniul financiar, managerial şi de comunicare, prin propunerea unei abordări practice și provocatoare. The Great Business Challenge cuprinde şi o componentă importantă de training. Participanţii au posibilitatea de a înţelege mecanismul funcţionării unei companii, etapele realizării unui plan de afaceri, importanța cercetării de piață și a comunicării afacerii către public.

  Detalii pe thegreatbusinesschallenge.ro

  Buzz Management

  Revista Buzz Management este o revistă a studenţilor Facultăţii de Management care îşi propune să aducă informaţii actuale despre internship-uri şi evenimente de interes din zona de business, sfaturi despre cum să ne comportăm la un interviu sau la job, articole din publicaţii străine despre afaceri şi trenduri din zona de antreprenoriatului.

  Revista poate fi consultată exclusiv online, pe facultateademanagement.ro, secţiunea BuzzManagement.

  Meetup

  Sub umbrela Meetup se derulează o serie de conferinţe tematice specifice domeniului comunicării şi managementului de proiect, în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. Evenimentele Meetup acoperă subiecte precum profesionalizarea meseriilor de comunicator şi de project manager sau trendurile principale în evoluţai relaţiilor publice. Detalii pe www.comunicare.ro

   Academica

  Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează, sub umbrela Academica, workshop-uri şi dezbateri pe teme de cercetare ştiinţifică pentru studenţi, începând cu luna decembrie 2012. În seria întâlnirilor Academica se regăsesc evenimente cu personalităţi marcante din cultură sau din mediul universitar. Detalii pe www.comunicare.ro.

  Lansări de carte

  Seria lansărilor de carte, organizate în holul rectoratului SNSPA, reprezintă un prilej pentru a expune rezultatele muncii de cercetare ale cadrelor didactice din SNSPA și pentru a împărtăși cu membrii comunității academice și cu studenții noutăţi ale domeniilor noastre de studiu.

   

  .
©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.