Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Acte necesare pentru înscrierea la STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Dosarul candidatului/candidatei la programul doctoral va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la concurs;
  • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute;
  • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
  • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, conform anexei 2, care trebuie să se încadreze în temele prioritare de cercetare ale SNSPA;
  • Copie legalizată după certificatul de naştere;
  • Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
  • Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de licenţa sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate;
  • Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;
  • Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
  • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere (Plata taxei de inscriere la concursul de admitere, în cuantum de 300 de lei, se va plăti în contul RO 66BRDE445SV27447894450 SNSPA SCOALA DOCTORALA, la dosar atașându-se dovada plății).

 
©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.