Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Descriere SNSPA

 

20 de motive pentru care aleg SNSPA

 

La SNSPA sunt formaţi tineri capabili să gândească liber, prin încurajarea spiritului gândirii critice, al capacității de a-și înnoi permanent cunoştinţele.

SNSPA formează permanent elita românească și își propune să extindă acest caracter formator la nivel regional.

SNSPA s-a afirmat ca un proiect de succes, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de profesioniştii în diferite domenii care doresc să-şi aprofundeze studiile.

SNSPA formează şi dezvoltă competenţe profesionale în ştiinţe politice, sociologie, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, diplomație, studii europene, ştiinţe ale comunicării, psihologie, management, resurse umane, contribuind astfel la transformările naţionale şi internaţionale, în spiritul valorilor şi principiilor democratice.

Prin intermediul unui portofoliu extrem de bogat al studiilor universitare de licenţă, al studiilor universitare de masterat şi al programelor de doctorat, SNSPA a reuşit să construiască un spaţiu al cunoaşterii în domeniul ştiinţelor guvernării şi să dezvolte un comportament responsabil, activ, care să contribuie la întărirea democraţiei în România.

În cele peste două decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesionişti capabili să contribuie, prin  cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea şi conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare şi de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

Excelență profesională a SNSPA se reflectă în numărul de absolvenți care au devenit lideri în domeniile lor.

Studenții SNSPA se află în centrul activităților educaționale ale universității.
Formaţi într-un mediu competitiv, având o temelie solidă a pregătirii lor profesionale, studenţii constituie centrul activității universitare și un important vector de imagine al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

SNSPA este o universitate în care procesul de predare este orientat spre studenţi şi spre rezultatele învăţării.

SNSPA încurajează şi sprijină formarea şi dezvoltarea unor competenţe specifice în vederea facilitării accesului studenţilor pe piaţa muncii, dialogul permanent cu studenţii, implicarea studenţilor în proiectele, activităţile administrative şi în soluţionarea problemelor comunităţii academice, premierea studenţilor merituoşi, activităţile culturale organizate pentru studenţi.

La SNSPA, dezvoltarea cercetării se realizează prin includerea tinerei generații în circuitul proiectelor de cercetare.

Activitățile SNSPA se caracterizează prin: competenţă, performanţă, credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei, ataşament faţă de standarde profesionale înalte, solidaritate colegială.

SNSPA îşi propune să devină un furnizor de competenţe de guvernare astfel încât, în următorii ani, să-și dezvolte capacitatea de a avea absolvenți de elită care să contribuie la guvernarea responsabilă a României și a Uniunii Europene.

Corpul profesoral al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, o sursă de prestigiu pentru instituţie, include experți de renume național și internațional, personalităţi implicate în avangarda cercetării, profesori dedicaţi muncii la catedră, profesioniști care fac învățarea interesantă, relevantă și plină de satisfacții. De-a lungul timpului, la SNSPA au predat: Mugur Isărescu, Eugen Dijmărescu, Adrian Năstase, Teodor Meleşcanu, Adrian Severin, Petre Roman, Theodor Stolojan, Ioan Alexandru, Ioan Vida, Mircea Geoană, George Cristian Maior, Mihai Răzvan Ungureanu.

Din comunitatea academică a SNSPA fac parte şi personalităţi ale lumii internaţionale, care au jucat un rol deosebit în promovarea şi dezvoltarea unor domenii de cercetare relevante pentru SNSPA.
La SNSPA, sunt promovate relaţiile de colaborare şi parteneriat cu alte universităţi cu profil similar, cu organisme şi agenţii guvernamentale, cu organizaţii neguvernamentale, companii şi cercuri de afaceri.

În SNSPA cooperarea și schimburile academice internaționale stau sub semnul unei valori privilegiate: performanța. În ultimii ani, în SNSPA activitățile cu componentă internațională s-au intensificat. Continuarea procesului de internaționalizare a SNSPA reprezintă un obiectiv strategic al universității noastre.

SNSPA este o universitate care se adaptează la cerințele europenizării și globalizării și este deschisă reformării sale în funcție de nevoile societății românești, europene, globale.

SNSPA contribuie la ridicarea calificărilor studenților prin promovarea programelor de educaţie continuă, în special în domeniile cerute de reconversia profesională.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.