Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Calendar admitere STUDII DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2016

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrieri

     15-23 iulie 2016    

Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs

     24-25 iulie 2016     

Examen

26 iulie 2016

Afişarea rezultatelor

27 iulie 2016

Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora

27 iulie 2016

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

    27-30 iulie 2016   

 

Candidaţii, declaraţi admişi pe  locuri  finanţate de la buget,  vor depune  la înmatriculare diploma de bacalaureat în original şi vor achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.
Neprezentarea la Secretariat în perioada de înmatriculare atrage după sine pierderea locului ocupat.

 Învăţământ la distanţă (ID)

Înscrierea candidaţilor

15-28 iulie 2016

Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus

29 iulie 2016

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

29-30 iulie 2016

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrieri

            18-22 iulie 2016         

Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs

23 iulie 2016

Examen

24 iulie 2016

Afişarea rezultatelor

27 iulie 2016

Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora

   27-28 iulie 2016

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

  28-29 iulie 2016

 

Candidaţii, declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget, vor depune la înmatriculare diploma de bacalaureat în original şi vor achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.
Neprezentarea la Secretariat în perioada de înmatriculare atrage după sine pierderea locului ocupat.

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT

Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrierea candidaţilor

19-21 iulie 2016, în intervalul orar:  8.30-18.30

        22 iulie 2016, în intervalul orar: 8.30-15.00

Examen

23 iulie 2016

Afişarea rezultatelor

24 iulie 2016

Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora

25-26 iulie 2016

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

27-28 iulie 2016

 

Candidaţii, declaraţi admişi pe  locuri  finanţate de la buget,  vor depune  la înmatriculare diploma de bacalaureat în original şi vor achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.
Neprezentarea la Secretariat în perioada de înmatriculare atrage după sine pierderea locului ocupat.

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ETAPE:
I. Sesiunile de pretestare
Pentru anul universitar 2016-2017 se vor desfăşura două sesiuni de pretestare după cum urmează:

 Prima sesiune de pretestare


Înscrieri   

 

 

15 februarie - 14 aprilie 2016

(pentru pretestarea din 16 aprilie)

Pretestare

16 aprilie 2016

(pentru toate specializările)

Afişare rezultate

21 aprilie 2016

 

 A doua sesiune de pretestare


                                      Înscrieri       

 

9 mai - 16 iulie 2016

(pentru pretestarea din 18-19 iulie)

Pretestare   

18 iulie 2016 – Proba scrisă pentru specializările: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

            19 iulie 2016 – Interviu pentru specializările: Sociologie, Psihologie

   Afişare rezultate          

21 iulie 2016

 

Afişarea listei cu admiterea candidaţilor pe forme de finanţare: 25 iulie 2016

Înscrierea la fiecare dintre cele două sesiuni de pretestare se va face electronic, pe site-ul admitere.politice.ro.


II. Sesiunea de admitere
Candidații care au obținut cel puţin media 5 în urma pretestării se vor putea înscrie pentru anul universitar 2016-2017. Inscrierea se va realiza online în perioada  21-24 iulie 2016  încărcând  pe site documente scanate sau fotocopiate.
Lista finală va fi afişată în data de 25 iulie 2016.

III. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
Înmatricularea candidaţilor admişi: 26-28 iulie 2016 la secretariatul FSP. Candidații declaraţi admişi care se înmatriculează vor depune un dosar mapă cu toate documentele cerute de Facultate. Detalii, aici.
Candidaţii, declaraţi admişi pe  locuri  finanţate de la buget, vor depune  la înmatriculare diploma de bacalaureat în original şi vor achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.
Neprezentarea la Secretariat în perioada de înmatriculare atrage după sine pierderea locului ocupat.

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.