Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Admitere Doctorat 2016

Regulament privind organizarea concursului de admitere la doctorat în SNSPA, aici.

Calendarul admiterii la doctorat, aici

Dosarul candidatului la programul doctoral

Documente necesare

  • Cerere de înscriere la concurs;
  • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute;
  • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
  • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, conform anexei 2, care trebuie să se încadreze în temele prioritare de cercetare ale SNSPA;
  • Copie legalizată după certificatul de naştere;
  • Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
  • Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de licenţa sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate;
  • Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;
  • Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
  • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere (Plata taxei de inscriere la concursul de admitere, în cuantum de 300 de lei, se va plăti în contul RO 66BRDE445SV27447894450 SNSPA SCOALA DOCTORALA, la dosar atașându-se dovada plății).

 

Direcţii generale de cercetare Admitere 2016

Persoana de contact: Florentina Micu, doctorat@snspa.ro


Înmatriculare

Pentru confirmarea locului, candidaţii admişi trebuie să completeze un formular de înmatriculare şi să achite o taxă de 100 lei în contul Şcolii Doctorale SNSPA.

Taxa de studiu pentru candidaţii admişi pe locuri nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 7000 lei pe an.


 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.