Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Întrebări frecvente referitoare la cazare
iul 29, 2013

 • Oferă SNSPA locuri de cazare pe durata anului universitar?

Da. SNSPA oferă locuri de cazare pentru studenţii săi (taxa-zi şi buget) în 2 locaţii: Complexul Băneasa, alcătuit din căminele B1 (252 locuri) și B2 (152 locuri), aflat pe Strada Biharia, nr. 12, Sector 1, București şi Complexul Cernica (134 locuri) aflat pe Bulevardul Biruinței, nr. 25, Pantelimon, jud. Ilfov. Tariful de cazare urmează a fi stabilit prin decizia Rectorului SNSPA.

 

 • Cum pot obţine un loc de cazare pentru anul universitar 2013-2014?

Prin depunerea unei cereri de cazare (însoţită de un dosar social, dacă este cazul) la Biroul Social (Sediul SNSPA, Str. Povernei, nr. 6, sector 1, corp B, subsol, telefon: 0372 177169), începând de la înmatriculare, până la data de 20 septembrie 2013.

 

 • Există un format standard de cerere?

Da. Puteţi descărca cererea, aici.

 

 • Care sunt priorităţile în acordarea locurilor de cazare ?
 1. Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
 2. Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau centre de plasament familial;
 3. Studenţi care reprezintă cazuri sociale sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
 4. Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoare ordine: studenţii  pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
 5. Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

 

 • Cum aflu dacă mă încadrez în categoria cazurilor sociale ?

Studenţii care provin din familii cu salariul mai mic de 700* lei pe membru de familie sunt consideraţi a se încadra în categoria cazurilor sociale. Pe lângă cererea de cazare aceştia vor prezenta şi un dosar social. 

* sau o alta suma, conform venitului minim pe economie, la data depunerii dosarului.

 

 • Ce acte trebuie să conţină dosarul social şi unde se depune?

1. Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ,

2. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, care se completează cu talonul de pensie de urmaş,

3. Copie după hotărârea judecătorească, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia,

4. Declaraţie pe proprie răspundere, legalizată, a solicitantului locului în cămin că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate,

5. Declaraţie pe propria răspundere, legalizată de un notar public, pentru părinţii studenţilor care nu sunt angajaţi şi nu obţin venituri periodice din diferite activităţi (închirieri, arenzi, etc.),

6. Ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari,

7. Adeverinţă cu venitul net, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni),         

8. Adeverinţă de şomaj şi / sau ajutor social,

9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei.

Dosarul se depune la Biroul Social (Sediul SNSPA, Str. Povernei, nr. 6, sector 1, corp B, subsol, telefon: 0372 177169).

 

 • Când aflu dacă am obţinut un loc în cămin pentru anul universitar 2013-2014?

Afişarea pe site-ul SNSPA, snspa.ro, a repartizării locurilor de cămin se va face în perioada 23-26 septembrie. Repartizarea locurilor de cazare pentru anul universitar 2013-2014 se va desfăşura în perioada 27-28 septembrie, la sediul SNSPA (str. Povernei, nr.6, sector 1), sala S1. Studenţii care au primit locuri de cazare trebuie să se prezinte la:

 • Serviciul Social pentru a-şi ridica contractul de închiriere
 • Casieria SNSPA pentru a achita taxa de cazare aferentă lunii octombrie
 • Căminul la care au fost repartizaţi, pentru preluarea camerei, în termen de 4 zile lucrătoare de la afişarea listelor de repartizare.

 

 

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.