Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Actele necesare înscrierii online la Facultatea de Ştiinţe Politice
iul 15, 2013

Toţi candidaţii care au obţinut cel puţin media 5 în urma pretestării organizate la Facultatea de Ştiinţe Politice se vor putea înscrie pentru anul universitar 2013-2014. Inscrierea se va realiza on-line în perioada 15-22 iulie 2013, încărcând pe site următoarele documente scanate sau fotocopiate:

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; pentru absolvenţii de liceu promoţia 2013, adeverinţa eliberată de liceu în care se menţionează atat media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
  • diploma obţinută la olimpiade şcolare (unde este cazul);

Vor fi admişi fără concurs de admitere, candidaţii care sunt câştigători ai olimpiadelor naţionale de discipline socio-umaniste şi care au obţinut locurile I, II, III sau menţiuni. Media cu care aceştia vor fi înscrişi în clasamentul final al candidaţilor admişi este media obţinută la concursul şcolar respectiv.

Vor fi ierarhizati in ordinea mediilor obtinute la pretestare si declarati admisi fara taxa sau cu taxa, numai candidatii care s-au inscris.

Mai multe detalii despre înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi, aici.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.