Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Admitere masterat Facultatea de Comunicare și Relații Publice | Rezultate admitere masteratele cu frecvenţă
iul 25, 2017

Rezultatele examenului de admitere la Masteratele cu frecvenţă:

MASTER COMUNICARE AUDIO-VIDEO - click aici.

MASTER BRAND MANAGEMENT ŞI COMUNICARE CORPORATISTĂ - click aici.

MASTER MANAGEMENT ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI - click aici.

MASTER COMUNICARE ŞI AFACERI EUROPENE (cu predare în limba engleză) - click aici.

MASTER COMUNICARE POLITICĂ - click aici.

MASTER COMUNICARE ŞI PUBLICITATE (cu predare în limba engleză) - click aici.

MASTER COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE - click aici.

MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR (cu predare în limba engleză) - click aici.

MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR - click aici.

MASTER PUBLICITATE - click aici.

MASTER COMUNICARE MANAGERIALĂ ŞI RESURSE UMANE - click aici.

MASTER SOCIAL MEDIA SI MARKETING ONLINE - click aici.

 
CE FAC DACĂ AM FOST ADMIS(Ă)?

 

În perioada 26-28.07.2017, candidaţii care au fost admişi în sesiunea iulie la studii universitare de MASTER, forma de învăţământ cu frecvenţă (ZI) trebuie să se prezinte pentru înmatriculare la Sala 510 (Bld. Expoziţiei, nr 30A, etajul 5).

Pentru candidaţii care au ocupat un loc subvenţionat de la bugetul de stat, înmatricularea constă în depunerea diplomei/adeverinţei de licenţă în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei.

Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei şi a primei rate din taxa de şcolarizare:

 • 1300 lei la masteratele Managementul proiectelor, cu predare în limba română/engleză;
 • 1200 lei la celelalte masterate.

Taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare se pot achita la orice Sucursală BRD în contul pentru învăţământul de zi RO23 BRDE 445 SV954 6224 4450. Dovezile de plată se vor aduce la sala 510, în perioada 26-28.07.2017, pentru definitivarea înmatriculării.

Criterii de departajare:

În situaţii de medii egale pe ultimul loc, candidaţii respectivi au fost departajaţi după media obţinută la examenul de licentă, urmată de media anilor de studiu.

Neprezentarea în perioada menţionată (26-28.07.2017) atrage după sine pierderea locului ocupat.

Retragerea dosarelor depuse la admitere (pentru candidaţii care nu au fost admişi) se face în perioada 26-28.07.2017, pe baza B.I./C.I. După data de 28 iulie a.c. dosarele candidaţilor se arhivează şi nu mai pot fi ridicate din secretariat.

În această perioadă programul secretariatului este: 9.00-16.00

Locuri vacante sesiunea iulie 2017

 Candidaţii care nu au fost admişi, dar au obţinut minim nota 6, pot opta pentru ocuparea unui loc rămas vacant la următoarele masterate (se va formula o singură opţiune):

 • Master Comunicare audio-video30 locuri vacante, cu taxă;
 • Master Comunicare în afaceri9 locuri vacante, cu taxă;
 • Master Comunicare politică. Marketing politic şi electoral: 8 locuri vacante buget şi 35 locuri vacante, cu taxă;
 • Master Comunicare şi relaţii publice: 4 locuri vacante buget şi 40 locuri vacante, cu taxă;
 • Master Publicitate: 3 locuri vacante, cu taxă;
 • Master Brand management şi comunicare corporatistă: 11 locuri vacante, cu taxă
 • Master Managementul proiectelor: 2 locuri vacante buget şi 24 locuri vacante, cu taxă;
 • Master Comunicare şi afaceri europeane (cu predare în limba engleză): 12 locuri vacante buget şi 25 locuri vacante, cu taxă;
 • Master Comunicare şi publicitate (cu predare în limba engleză): 22 locuri vacante buget şi 20 locuri vacante, cu taxă;
 • Master managementul proiectelor (cu predare în limba engleză): 13 locuri vacante buget şi 15 locuri vacante, cu taxă

Solicitările se depun în data de 26.07.2017, între orele 9.00-16.00, iar locurile se ocupă în ordinea notelor obţinute la examenul de admitere la masterat. Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile vacante se face în perioada 27-28.07.2017, între orele 9.00-16.00.

Ocuparea locurilor vacante la masteratele cu predare în limba engleză se va face numai în urma evaluării competenţei lingvistice în limba engleză, nivel intermediar, în data de 26.07.2017, între orele 12.00-16.00, sala 306.

 Înscrieri la învăţământul cu frecvenţă redusă

Candidaţii care nu au ocupat un loc la învăţământul de zi se pot înscrie la învăţământul cu frecvenţă redusă până în data de 28.07.2017, între orele 09.00-16.00.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.