Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Examenul de admitere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
iul 14, 2017

Toţi cei care vor să devină studenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA) mai au o zi la dispoziţie pentru a se înscrie la concursul de admitere. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a prelungit perioada de înscriere până sâmbătă, 15 iulie 2017, ora 13.00.

Lista candidaților înscrişi la examenul scris şi repartizarea acestora în săli vor fi afişate, pe site-ul facultăţii, comunicare.ro, sâmbătă, 15 iulie 2017, ora 16.00.


Examenul de admitere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Proba de concurs la specializarea Comunicare şi relaţii publice şi la specializarea Publicitate are loc duminică, 16 iulie 2017.

Ora de intrare în săli este 07.00, după cum urmează:

Pentru susţinerea examenului scris la:

  • Limba si literatura română - Sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00;
  • Istorie - Sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00;
  • Psihologie – Sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00;
  • Economie – Sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00.

 

Atenţie!

La intrare în sala de examen candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi legitimaţia de concurs.

Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile. Orice încercare de fraudare a examenului de admitere duce la eliminarea candidatului din concurs.

 

Examenul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Publicitate are loc simultan, durează 3 ore şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Istorie, Psihologie, Economie.

În evaluarea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

Pentru admiterea în anul academic 2017-2018, propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii la secţiunea Subiecte admitere 2017. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

 

Ocuparea locurilor

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii.

În situaţia în care candidatul formulează 2 opţiuni, acestea pot fi valorificate doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform primei opţiuni.

Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

 

Criterii de departajare

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere sunt:

1. Media de Bacalaureat;

2. Media anilor de studiu din liceu.

 

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare, în data de 19 iulie 2017. Candidaţii trebuie să verifice periodic site-ul facultăţii. După afişarea rezultatelor începe procedura de înmatriculare a candidaţilor admişi.

Eventualele contestaţii se depun în cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.