Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
A doua sesiune de pretestare la Facultatea de Ştiinţe Politice
iul 7, 2017

Luni, 10 iulie 2017, este ultima zi în care vă puteţi înscrie la cea de-a doua sesiune de pretestare la Facultatea de Ştiinţe Politice.

Ce trebuie să faceţi:

- dacă nu aţi participat la prima sesiune de pretestare: accesaţi site-ul admitere.politice.ro, vă deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii. Până pe 12 iulie 2017 trebuie să completaţi media generala a examenului de bacalaureat (pentru specializările/programele de studii Stiinte Politice/Relatii Internationale si Studii Europene) si media generala a examenului de bacalaureat precum si disciplina de ierarhizare si nota/media acesteia (pentru specializările/programele de studii Sociologie/Psihologie).

- dacă aţi participat la prima sesiune de pretestare: accesaţi admitere.politice.ro şi urmaţi paşii din Ghidul de selectare a celei de-a doua sesiuni de pretestare, aici. Nu uitaţi! Până pe 12 iulie 2017trebuie să completaţi media generala a examenului de bacalaureat (pentru specializările/programele de studii Stiinte Politice/Relatii Internationale si Studii Europene) si media generala a examenului de bacalaureat precum si disciplina de ierarhizare si nota/media acesteia (pentru specializările/programele de studii Sociologie/Psihologie).


•    Înscrieri online: 8 mai - 10 iulie 2017 (pentru pretestarea din 12-13 iulie)
•    Pretestare:
           12 iulie 2017 – Proba scrisă pentru specializările: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii   Europene
           13 iulie 2017 – Interviu pentru specializările: Sociologie, Psihologie
Pretestarea se organizează la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, Bucureşti)
•    Afişare rezultate: 14 iulie 2017

 

Candidatii care nu vor completa pana la data de 12 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).

B. Probele de concurs
Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene, admiterea se face prin examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere:
•    filosofie
•    sociologie
•    economie
•    psihologie
•    istorie
•    matematică
Tematica, aici.

Pentru specializările Sociologie și Psihologie, admiterea se face în două sesiuni de pretestare în lunile aprilie și iulie, pe baza a două criterii de evaluare:
•   Interviu: constă în susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare (sesiunile aprilie și iulie) și se notează cu admis/respins.
•   Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

Scrisoare de intenție necesară pentru admiterea la specializarea Sociologie și Psihologie


C. Taxa de înscriere

Taxa de inscriere este 150 lei.

Candidatii care se inscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.

Taxa de inscriere se va achitata in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.

Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare, precum si rezultatele acestora vor fi afisate in timp util pe site-ul FSP.

Candidatii se vor prezenta la pretestare cu CI si chitanta din care reiese achitarea taxei de inscriere.

 

II. Conditii de admitere

Pana la data de 12 iulie, 2017 candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

 • Pentru specializările/programele de studii Stiinte Politice/Relatii Internationale si Studii Europene media generala a examenului de bacalaureat.
 • Pentru specializările/programele de studii Sociologie/Psihologie media generala a examenului de bacalaureat precum si disciplina de ierarhizare si nota/media acesteia.

III. Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 16 iulie 2017, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

Dupa acesta data, candidatii declarati admisi, se vor putea inmatricula numai dupa promovarea examenului de  bacalaureat si prezentarea adeverintei/diplomei de bacalaureat (cf. Calendarului admiterii).


IV. Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in zilele 17, 18, 19 iulie 2017 la secretariatul FSP intre orele 10,00-16,00. Candidatii declarati admisi care se inmatriculeaza vor depune un dosar mapa cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2017 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa;
 • Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de nastere, copie legalizata;
 • Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata;
 • Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze "clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate";
 • Adeverinta din care sa rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare);
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • chitanta privind achitarea taxei de admitere;
 • chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 RON, in contul FSP).


IMPORTANT!

 • Candidatii care nu vor completa pana la data de 12 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).
 • Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MENCS.
 • Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna aprilie se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.
 • Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.
 • Vor fi admisi, fara concurs de admitere, candidatii care au obţinut locurile I, II, III sau mentiuni la olimpiadele nationale de discipline socio-umaniste. Media de ierarhizare, in clasamentul final, este media obtinuta la concursul scolar respectiv. Candidatii vor transmite o copie scanata a diplomei si a rezultatelor obtinute la olimpiada pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro.
 • Admiterea la facultate a candidatilor care au o diploma de licenta se face numai prin concurs.
 • In cazul in care locurile scoase la concurs nu au fost ocupate in sesiunea din iulie 2017 se poate organiza o sesiune de admitere in luna septembrie, care va fi anuntata in timp util.

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.