Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Admitere masterat DRIIE | Sesiunea septembrie 2016
sep 1, 2016

Masterate cu frevenţă (IF)

Unde se depune dosarul de admitere?
Dosarul de admitere se depune în perioada 12-19 septembrie 2016 la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE), bd. Expoziţiei nr. 30 A, etajul 4.

Când are loc interviul de admitere?
Interviul de admitere va avea loc pe 20 septembrie 2016

Când sunt comunicate rezultatele?
Rezultatele vor fi afișate în data de 21 septembrie 2016.
Înmatricularea se va face în perioada 22 septembrie 2016 și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare.

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

 • Dosar model plic;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie legalizată a Diplomei de Licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul 2016) pentru persoanele care optează pentru un loc la buget și copie legalizată pentru cei care optează pentru un loc la taxă;
 • Persoanele care au făcut studii de licență în străinătate trebuie să aducă atestatul în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă);
 • Certificat de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui în copie legalizată, dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie, cu menţiunea „apt pentru înscriere masterat”);
 • 4 fotografii recente tip buletin;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere Unde pot achita taxa
 • Curriculum Vitae;
 • Eseul academic;


Fişa de înscriere
Fişa de înscriere poate fi completată online de pe un PC (recomandabil Windows 7 sau versiuni ulterioare), smartphone sau tabletă. Fişa de înscriere pentru (DRIIE),  poate fi completată aici.

Pasii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.

În ce constă examenul de admitere?
Pentru toate programele de masterat oferite de DRIIE admiterea în anul universitar 2016-2017 se va realiza pe baza:
•    Dosarului candidatului;
•    Eseului academic (de aproximativ 5-10 pagini în limba română, engleză sau franceză, pe o temă legată de obiectul de studiu al programului de masterat pentru care se optează) prezentat în cadrul interviului de admitere.

Eseul trebuie depus la secretariat odată cu dosarul de înscriere.
În cazul programelor de masterat “Security and Diplomacy” şi “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”, eseul academic trebuie să fie elaborat şi prezentat exclusiv în limba engleză.
În cazul programului de master “Studii Latino-Americane”, eseul trebuie elaborat în limba engleză sau spaniolă. De asemenea, interviul se va desfăşura în una dintre cele două limbi străine menţionate.
Cei care au terminat studii de licenţă într-un domeniu apropiat de cel în care se încadrează şi programul de masterat ales, pot adapta o secțiune din licenţă in vederea construirii eseului academic.
Pentru persoanele ce doresc ocuparea direct a unui loc la taxă, nu este necesară participarea la interviu. În acest caz, evaluarea se va face pe baza eseului academic din dosar şi a celorlalte documente.

Locuri disponibile, aici
©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.