Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Admitere masterat Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice | Sesiunea septembrie 2016
sep 1, 2016


Masterate cu frevenţă (IF)

Unde se depune dosarul de admitere?
Dosarul de admitere se depune în perioada 12-17 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice, sala 510 – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni - vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 13:00).

Când are loc interviul de admitere?
Interviul de admitere va avea loc în perioada 21-23 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, conform unei programări afișate pe pagina web comunicare.ro pe data de 20 septembrie (seara).

Când sunt comunicate rezultatele?
Rezultatele vor fi afișate data de 24 septembrie.
Înmatricularea se va face în perioada 26-27 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1200, respectiv 1300 de lei în cazul masteratelor în managementul proiectelor).

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

 • Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);
 • Certificat de naștere
 • Buletin/carte de identitate în copie
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie ”clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere în valoare de 150 lei. Unde pot achita taxa 
 • Curriculum Vitae
 • Prezentarea Power Point în două exemplare
 • 4 fotografii tip BI
 • Un dosar plic.


Fişa de înscriere
Fişa de înscriere poate fi completată online de pe un PC (recomandabil Windows 7 sau versiuni ulterioare), smartphone sau tabletă. Fişa de înscriere pentru Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice poate fi completată aici.

Pasii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.

În ce constă examenul de admitere?
Examenul de admitere constă în susținerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba română pentru masteratele cu predare în română, respectiv în limba engleză pentru masteratele cu predare în limba engleză. Prezentarea nu va depăși 10 slide-uri ș i va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) în broșura de admitere – secțiunea dedicată masteratului pentru care se optați.
Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, precum şi pe CD, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB sau CD). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată pe site-ul www.comunicare.ro.
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru masteratul ales, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. Sunt încurajate studiile de caz ce ilustrează experienţa personală în ceea ce priveşte diferite aspecte
În ceea ce-i privește pe candidații la masterate cu predare în limba engleză, evaluarea competenţelor de limbă engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

Locuri disponibile şi persoane de contact, aici.

 

Masterate cu frevenţă redusă (IFR)

Unde se depune dosarul de admitere?
Dosarul de admitere se depune în perioada 12-17 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice, sala 510 – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni - vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă - duminică 9:00 – 13:00).

Cum sunt comunicate rezultatele?
Rezultatele vor fi afișate pe site-ul  www.comunicare.ro și la avizierul facultății în data de 24 septembrie, după evaluarea dosarelor de admitere (ora 17:00).
Înmatricularea se va face în perioada 26-27 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1200, respectiv 1300 de lei în cazul masteratelor în managementul proiectelor).

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată
 • certificat de naştere
 • buletin/carte de identitate, în copie
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (dacă este cazul)
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care să se menţioneze „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“
 • chitanța de plată a taxei de înscriere în valoare de 150 lei. Unde pot achita taxa
 • eseu (vezi detalii pentru fiecare masterat)
 • Curriculum vitae
 • patru fotografii tip buletin de identitate
 • un dosar plic

Observaţie!
Eseul va fi tipărit într-un singur exemplar şi va fi depus odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată. Dosarele de admitere nu vor fi acceptate fără eseu.

Fişa de înscriere
Fişa de înscriere poate fi completată online de pe un PC (recomandabil Windows 7 sau versiuni ulterioare), smartphone sau tabletă. Fişa de înscriere pentru Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice poate fi completată aici.

Pasii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.

În ce constă examenul de admitere?
Predarea unei prezentari în format PowerPoint (.ppt) în perioada de înscriere, un exemplar tipărit, precum şi unul pe CD, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Prezentarea nu va depăș i 10 slide-uri și va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) în secțiunea dedicată masteratului pentru care optați

Locuri disponibile şi persoane de contact, aici.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.