Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Susţinerea examenului de admitere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
iul 23, 2016

Proba de concurs la specializarea Comunicare şi relaţii publice şi la specializarea Publicitate are loc în data de 24.07.2016, ora 07.00, după cum urmează:

  • Limba si literatura română - sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00;
  • Istorie - sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00;
  • Psihologie – sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00;
  • Economie – sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A, ora 07.00.

Detalii, aici.

La intrare în sala de examen candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină de culoare albastră. Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile. Orice încercare de fraudare a examenului de admitere duce la eliminarea candidatului din concurs.

Lista candidaților la examenul scris  - Limba și literatura română.

Lista candidaților la examenul scris  - Istorie.

Lista candidaților la examenul scris  - Economie.

Lista candidaților la examenul scris  - Psihologie.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare, în data de 27 iulie 2016. Candidaţii trebuie să verifice periodic site-ul facultăţii. După afişarea rezultatelor începe procedura de înmatriculare a candidaţilor admişi.

Eventualele contestaţii se depun în cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor.


Ocuparea locurilor

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii.

În situaţia în care candidatul formulează 2 opţiuni, acestea pot fi valorificate doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform primei opţiuni.

Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.


Criterii de departajare

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere sunt:

1. Media de Bacalaureat;

2. Media anilor de studiu din liceu.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.