Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Anunţ pentru cei care au susţinut admiterea la Facultatea de Management
iul 20, 2015

Ţinând cont că afişarea rezultatelor a fost realizată în data de 18 iulie 2015, ora 19.45, în avans faţă de planificarea anunţată, programul pentru înmatricularea candidaţilor admişi sau pentru depunerea cererilor candidaţilor de pe lista de rezervă este următorul: 20, 21, 22, 23 şi 24 iulie 2015, interval orar 10.00-14.00. Cererile se depun, aşa cum s-a anunţat, la camera 403 – secretariatul Facultăţii de Management. Mai multe detalii mai jos, după cum urmează:

Important în atenţia candidaţilor declaraţi admişi (locuri buget sau locuri cu taxă):

În perioada 20-24 iulie 2015, în intervalul orar 10.00-14.00, candidaţii care au fost declaraţi admiși trebuie să se prezinte la secretariatul Facultății de Management (camera 403), pentru înmatriculare 

  • Pentru candidaţii care au ocupat un loc subvenţionat de la bugetul de stat, înmatricularea constă în depunerea la secretariat a diplomei de bacalaureat / adeverinţei de bacalaureat (pentru promoţiile curente) în original şi achitarea în numerar, la camera 403, a taxei de înmatriculare de 100 de lei.  
  • Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 de lei (în numerar, la camera 403) şi cel puţin a primei rate din taxa de şcolarizare de 800 de lei* (în numerar, la camera 403).

 * Taxa de studii anuală pentru locurile nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 2200 lei, putând fi achitată în trei rate: rata I – 800 lei (data-limită de plată: 23-24 iulie 2015); rata II – 700 lei (data-limită de plată: 15.01.2016); rata III – 700 lei (data-limită de plată: 15.05.2016).


Important în atenţia candidaţilor care nu au fost declaraţi admişi, dar care au media peste 5 (lista candidaţilor în aşteptare):

În zilele de 20, 21, 22, 23 şi 24 iulie 2015, candidaţii care nu au ocupat un loc la învăţământul cu frecvenţă, dar au obţinut o media de cel puţin 5, pot solicita în scris la secretariatul Facultăţii de Management (camera 403), în intervalul orar 10.00-14.00, ocuparea unui loc eliberat prin retragerea unui candidat admis. Repartizarea pe aceste locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Retragerea dosarelor depuse la admitere pentru candidaţii care nu au fost admişi se face în zilele de 23 şi 24 iulie 2015, în baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate. ATENŢIE! Cine retrage dosarul, nu mai poate opta pentru ocuparea unui loc eliberat în cazul retragerii unui candidat admis.


Important privind perioada de contestaţii:

Eventualele contestaţii pot fi depuse în data de 20 iulie 2015, la camera 403 (secretariatul Facultăţii de Management), în intervalul orar 11.00-15.00.


REZULTATE (afişate în data de 18 iulie 2015, ora 19.45) – click mai jos pentru fiecare categorie:

CANDIDATI ADMISI PE LOCURILE LA BUGET

CANDIDATI ADMISI RROMI LA BUGET

CANDIDATI ADMISI PE LOCURILE CU TAXA

CANDIDATI IN ASTEPTARE

CANDIDATI RESPINSI

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.