Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Admitere 2015: Condiţiile de admitere şi subiectele posibile
iul 6, 2015

Facultatea de Administraţie Publică
•    Proba de concurs: 24 iulie 2015

Examenul de admitere constă în susţinerea unei probe scrise (examen tip grilă, 30 de întrebări, o varianta de răspuns corectă) la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istoria românilor, Limba română, Limba engleză sau Democraţie şi stat de drept. Media examenului de admitere se calculează astfel: 80% din nota obţinută la proba scrisa + 20% din media obtinută la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Administraţie Publică a pus la dispoziţia tuturor celor care vor susţine examenul de admitere o listă de întrebari de concurs, pentru fiecare disciplină. Dintre toate aceste întrebări, vor fi alese 30 pentru examenul grilă. Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2015 pot fi descărcate de aici.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
•    Proba de concurs: 19 iulie 2015

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare şi relaţii publice şi Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Istorie, Psihologie, Economie. În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.
Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate aici. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 60 propuse, pentru fiecare disciplină.

Facultatea de Management
•    Proba de concurs: 18 iulie 2015

Concursul de admitere la Facultatea de Management constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză sau Matematică. Media examenului de admitere se calculează astfel: 65% nota obţinută la examenul grilă, 35% media de la bacalaureat.
Facultatea de Management propune candidaţilor câte o sută de posibile subiecte pentru proba scrisă la fiecare dintre disciplinele de concurs. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului, vor fi trase la sorţi câte 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României și Limba Engleză şi 10 pentru Matematică. Propunerile de subiecte pot fi descăcate de aici.

Facultatea de Ştiinţe Politice
•    Pretestare: 10 iulie 2015
Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene, admiterea se face prin examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică.
Admiterea la specializările Sociologie și Psihologie se face în cele două sesiuni de pretestare pe baza a două criterii de evaluare:
•    Interviu: susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare și se notează cu admis/respins.
•    Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.