Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
S-au afişat rezultatele pretestării la Facultatea de Ştiinţe Politice
iul 11, 2014

Rezultatele pretestării din sesiunea iulie 2013 la Facultatea de Ştiinţe Politice, aici.

 

Contestatiile la sesiunea de pretestare iulie 2014 se pot depune dupa cum urmeaza:

1. La secretariatul facultatii:
Luni, 14 iulie 2014, intre orele 10,00 - 13,00;

2. Online la adresa: secretariat@politice.ro pana la data de 14 iulie 2014, ora 13,00.

 

Candidații care au obținut cel puțin media 5 în urma pretestării se vor putea înscrie pentru anul universitar 2014-2015. Inscrierea se va realiza online în perioada 15-21 iulie 2014, încărcând  pe site următoarele documente scanate sau fotocopiate:

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; pentru absolvenții de liceu promoția 2014, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atat media generală de bacalaureat, cât și notele obținute la probele susținute;
  • declarație pe proprie răspundere că nu a urmat alte forme de studii universitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (daca e cazul);
  • adeverință din care să rezulte calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
  • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare);
  • diploma obținută la olimpiade școlare cu menționarea notei acordate (unde este cazul).

Vor fi admiși fără concurs de admitere, candidații care sunt câștigători ai olimpiadelor naționale de discipline socio-umaniste și care au obținut locurile I, II, III sau mențiuni. Media cu care aceștia vor fi înscriși în clasamentul final al candidaților admiși este media obținută la concursul școlar respectiv.

Detalii, aici.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.