Încarcă dovada promovării examenului de Bacalaureat pentru a fi admis(ă) la SNSPA

În perioada 5-14 iulie 2020, pentru a fi declarați admiși pe locurile de la buget și taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, candidații preînscriși online la programele de licență ale SNSPA vor încărca în contul lor de utilizator, deschis pe platforma admitere.snspa.ro, dovada promovării examenului de Bacalaureat.

Candidații preînscriși la programele de studii ale Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice sau Facultății de Management:

  1. Vor completa toate câmpurile din secțiunea “Studii” și vor încărca următoarele documente scanate/fotografiate:
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, iar absolvenţii de liceu promoţia 2020 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului de bacalaureat.
    Candidații care vor încărca adeverința care atestă promovarea examenul de Bacalaureat, în sesiunea 2020, precum și candidații care vor încărca un atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat, nu vor completa câmpul “Serie”. Aceste documente au numai număr de eliberare.
  • Foaia matricolă. Aceasta trebuie să cuprindă prima pagină și pagina/paginile în care sunt menționate media generală obținută în clasa a XI-a și media obținută în clasa a XI-a, la disciplina Limba și literatura română, pentru departajarea candidaților, în cazul mediilor egale.
  • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

Atenție!
Vă rugăm să vă asigurați că documentele scanate/fotografiate sunt clare și lizibile și să le înlocuiți pe cele deja încărcate, dacă nu sunt explicite, încărcând versiunea nouă a acestora (și ștergând, astfel, automat, versiunea veche a documentului), până cel târziu, 14 iulie 2020, ora 14:00.

2. După ce ați completat toate câmpurile și ați încărcat diploma de bacalaureat/adeverința/atestatul și foaia matricolă, verificați cu atenție datele introduse și apăsați butonul “Finalizează”.
După apăsarea butonului “Finalizează”, câmpurile și documentele încărcate nu mai pot fi modificate.

 

Candidații preînscriși la programele de studii ale Facultății de Științe Politice:

Vor încărca, în contul deschis pe admitere.politice.ro:

  • Media generala a examenului de bacalaureat și Diploma de Bacalaureat.
  • Mediul de proveniență al liceului (rural sau urban).
  • Candidații pe locurile speciale (etnie roma) vor completa câmpurile specifice din fișa de înscriere. (locurile destinate acestor candidați vor fi anunțate în timp util).
  • Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaționale sau naționale pot fi înmatriculați, fără concurs de admitere, la Facultatea de Științe Politice. Sunt acceptați candidații care au obținut distincții (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/trans disciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat.

Detalii, aici.

 

19 iulie 2020: Accesează admitere.snspa.ro pentru a vedea lista tuturor candidaților admiși, pe locurile de la buget și taxă, la cele 4 facultăți ale SNSPA. Doar candidații preînscriși, care au încărcat dovada promovării examenului de Bacalaureat, vor fi admiși pe locurile de la buget și taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Comments are closed.