Admiterea 2018 la SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a fost şi este un reper în peisajul academic românesc, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de cei care doresc să-şi aprofundeze studiile, iar aceasta în condiţiile în care la toate programele de studii accesul este posibil doar prin examen de admitere. Evaluarea candidaţilor care se pregătesc pentru a deveni studenţii SNSPA este foarte importantă, fiind dovada că dispun de pregătirea ce le asigură şanse de reuşită în cei trei ani de facultate.

SNSPA are un portofoliu complex, format din nouă programe de studii universitare de licenţă: administraţie publică, administraţie europeană, comunicare şi relaţii publice, publicitate, management, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, sociologie şi psihologie.

Calendarul admiterii: Sesiunea iulie 2018
Admiterea la studiile universitare de licenţă din cadrul SNSPA se desfăşoară în luna iulie 2018, imediat după examenul de bacalaureat.
Facultatea de Ştiinţe Politice va începe selecţia candidaţilor încă din primăvară. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2018, candidaţii vor avea ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie.

Facultatea de Administraţie Publică

Înscrieri: 12-19 iulie 2018
Proba de concurs: 23 iulie 2018

ADMITERE
80% nota obţinută la examenul de admitere*
*Examen scris (examen tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Istorie, Limba Română, Geografie,Limba engleză, Economie sau Stat și democrație
20% media examenului de bacalaureat
Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2018 pot fi descărcate de pe site-ul facultăţii, administratiepublica.eu. Dintre toate aceste întrebări, vor fi alese 30 pentru examenul grilă.

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Înscrieri: 9-13 iulie 2018
Proba de concurs: 15 iulie 2018

ADMITERE
Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie sau Economie.
Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii, comunicare.ro. În ziua concursului de admitere vor fi extrase 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

 

Facultatea de Management

Înscrieri: 9-14 iulie 2018
Proba de concurs: 16 iulie 2018

ADMITERE
65% nota obţinută la Examen scris (tip grilă)*
* Test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Română (Gramatică), Limba Engleză sau Matematică.
35% media de la bacalaureat

Facultatea de Management propune candidaţilor câte o sută de posibile subiecte pentru proba scrisă la fiecare dintre disciplinele de concurs. Propunerile de subiecte pot fi descăcate de pe site-ul facultăţii, facultateademanagement.ro. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului, vor fi trase la sorţi câte 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României și Limba Engleză şi 10 pentru Matematică.

 

Facultatea de Ştiinţe Politice
Înscrierea la cele două sesiuni de pretestare se face numai online, pe admitere.politice.ro.

Prima sesiune de pretestare

Înscrieri: 12 februarie – 19 aprilie 2018
Pretestare: 21 aprilie 2018

A doua sesiune de pretestare

Înscrieri: 7 mai-9 iulie 2018
Pretestare: 11 iulie 2018

ADMITERE
Examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română.
Până la data de 12 iulie 2018, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligaţia de a completa în fişa de înscriere (realizată online) media generală a examenului de bacalaureat. Ierarhizarea candidatilor declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba scrisă susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare).

 

Calendarul admiterii la facultăţile SNSPA poate fi consultat aici.

Comments are closed.