Acte de înscriere | Studii de masterat

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la:

Programele de masterat ale Facultăţii de Administraţie Publică

Programele de masterat ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice

Programele de masterat ale Facultăţii de Management

Programele de masterat  ale Facultăţii de Ştiinţe Politice

Programele de masterat ale Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

1. Fişa de înscriere

Candidaţii vor completa online o fişă de înscriere, o vor printa şi o vor depune la sediul facultăţii, în dosarul de concurs.

2. Diploma de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019

Se poate depune:

  • în original;

  • în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);

  • în copie simplă care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL” în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile la buget trebuie să depună la facultate actele de studii în original, confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în calendarul admiterii 2019.

3. Certificatul de naştere

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

4. Cartea de identitate

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

5. Chitanţa de plată a taxei de înscriere

Modalităţile de plată a taxei de înscriere, aici.

6. Adeverinţă medicală

Se depune în original adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

7. Patru fotografii

Patru fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color.

8. Un dosar plic

Dosar carton plic A4, culoare alb.

9. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul

Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

10. Eseu academic * / Prezentare în format PowerPoint ** / Scrisoare de motivaţie *** (în funcţie de specificul masteratului)

* Eseul academic:

Realizat conform recomandărilor:

** Prezentare în format PowerPoint sau scrisoare de motivaţie

** Prezentare în format PowerPoint

*** Scrisoare de motivaţie

Consultaţi secţiunile ‘Admitere masterat’ de pe site-urile facultăţilor.

11. Curriculum Vitae

Realizat conform recomandărilor fiecărei facultăţi. Consultaţi secţiunile ‘Admitere masterat’ de pe site-urile facultăţilor.